Kontoret – Så mycket mer än en lokal

Öppen planlösning, flexkontor eller aktivitetsbaserat, vad är egentligen ett bra kontor? Den frågan analyserar forskaren Christina Bodin Danielsson ur olika perspektiv i sin nya bok.

Sveriges vanligaste arbetsplats är ett kontor men åsikterna om vad som avgör om ett kontor är bra eller inte går isär. I sin nya bok Vad är ett bra kontor – Olika perspektiv på Sveriges vanligaste arbetsplats kombinerar Christina Bodin Danielsson intervjusvar från branschens aktörer med ny forskning och historieskrivning. Två av dem hon intervjuat till boken är mig och Katarina Wåhlin Alm, då projektchef på Vasakronan och nu vd för NCC Property Development Sverige. Något helt entydigt svar på frågan får inte läsaren, vad som är ett bra kontor beror på vem som ska jobba där. Några tydliga trender ger sig dock tillkänna i boken som både är läsvärd och lärorik för såväl novisen som den som har varit i branschen länge.

En stark trend i utvecklingen av kontor är deras funktion som mötesplatser. Trots att modern teknik gör det möjligt att jobba hemifrån växer kontorets betydelse som hemmahamn och mötesplats. För chefer blir arbetsplatsen, med de spontana möten som lätt uppstår, en chans att utöva ledarskap på ett sätt som inte går att översätta till fullo i ett chattfönster. Likaså är mötena viktiga för att informationsutbyte ska kunna ske smidigt. Det fysiska mötet kan inte ersättas när det gäller att bygga förtroende konstaterar Christina Bodin Danielsson.

En annan trend hon pekar på är hur pass viktigt kontoret blivit ur ett varumärkesperspektiv. Något som det inte talas lika mycket om som exempelvis skyltläge är enligt Christina Bodin Danielsson två nyckelord: storytelling och hospitality. Det förstnämnda syftar på den dramaturgiska berättelsen om en organisation som kan manifesteras fysiskt genom kontorets utformning. Här är Google ett givet exempel med sina innovativa och lekfulla ytor.

Det andra ordet, som kanske kan översättas till gästfrihet, präglar också kontorsutvecklingen i allt större utsträckning. När gästfriheten är en given del av en verksamhet måste detta också synas i kontorets utformning. Receptionen är inte längre en anonym nödvändighet utan en plats där besökare kan arbeta, njuta av gott kaffe och förbereda sig för ett möte. Allt på välkomnande inrådan av en värd/värdinna istället för klassisk receptionspersonal. Inspirationen kommer från hotellbranschen och kanske är det på tiden. De flesta med mig vet hur skönt det kan vara att jobba i en hotellobby med allt vad det innebär i form av service och bekvämlighet.

Boken täcker ett mycket brett ämne, ett ämne som också en stor del av min blogg handlar om. Jag kan rekommendera er som är intresserade av arbetsmiljöutveckling att läsa boken och jag kommer säkerligen referera till den igen framöver. Dessutom har Christina Bodin Danielsson lovat att ställa upp på en intervju efter sommaren. Det ser jag fram emot!
Kontorsboken Omslag
Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.