Kognitiv ergonomi: Rätt kontor, en huvudsak

Hjärnan behöver rätt förutsättningar för att prestera optimalt och för detta är kognitiv ergonomi ett smart verktyg. Så skapar du kontorsmiljöer som stöttar de kognitiva funktionerna som arbetsminne och koncentrationsförmåga.

Hjärnan behöver rätt förutsättningar för att prestera optimalt och för detta är kognitiv ergonomi ett smart verktyg. Så skapar du kontorsmiljöer som stöttar de kognitiva funktionerna som arbetsminne och koncentrationsförmåga.

Kognitiv ergonomi fokuserar på den mentala arbetsbelastningen och handlar om hur man uppfattar och tolkar information och hur man agerar och fattar beslut. Ganska viktiga funktioner, med andra ord.

Tekniska aspekter inom kognitiv ergonomi
Börja med att se över de IT-system som används på kontoret. Är de användarvänliga? Har de ett välfungerande gränssnitt? Det är lätt att känna sig låst vid ett system om det inte är flexibelt och anpassningsbart. Det är också viktigt att systemet är effektivt. Om en medarbetare upplever att systemet är ett större hinder än en hjälp uppstår frustration och mycket energi går åt till att komma runt problemen. Konstanta avbrott i arbetet har en negativ inverkan på både koncentrationen och minnet och detta minskar i sin tur produktiviteten.

Om du har välfungerande datorsystem kan du fundera på om det finns någon manuell arbetsuppgift som kan automatiseras. Genom att effektivisera sådana moment får dina medarbetare tid att ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter.

Om du har väldigt avancerade IT-system riskerar du att medarbetarna blir överväldigade och stressade. Var därför noga med att introducera sådana system på ett bra sätt och ta gärna in experthjälp för att lära medarbetarna systemet grundligt, så att de kan få ut mesta möjliga av det.

Vikten av överblick och möjlighet att påverka
För att undvika att medarbetarna känner sig överväldigade eller upplever att de inte har kontroll på situationen finns det fyra villkor som är särskilt viktiga att uppfylla: att förstå vad som ska uppnås, att förstå hur det ska göras, att det går att påverka processen och att veta var i processen projektet befinner sig. Har medarbetarna inte dessa kunskaper kommer det på sikt att uppstå stress, uppgivenhet, hjälplöshet och ohälsa på arbetet, men genom att se till att alla medarbetare har dessa kunskaper har du lagt grunden för en framgångsrik och motiverande arbetsmiljö på kontoret.

Avsätt tid för att fundera över hur interaktionen mellan människor och maskiner ser ut på arbetsplatsen – finns det något som kan förbättras? Om du också ser till att dina medarbetare har kunskap om hela arbetsprocessen så undviks många störande moment och alla kan fokusera på att göra sitt jobb på ett bra och effektivt sätt!

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.