Innovation i ett nytt kontor

Företagens innovationsförmåga är förutsättningen för framtida tillväxt och sysselsättning. Hur gör de organisationer som lyckas och vilken roll spelar kontoret de sitter i?

Det gäller att blicka framåt. Nya produkter, tjänster, och idéer är det som ger företag konkurrenskraft och en plats på gamla och nya marknader. Att utveckla en företagskultur som uppmuntrar nytänkande och arbetsprocesser som kanaliserar medarbetarnas idéer blir allt viktigare i en tid där innovativa tankar blivit hårdvaluta.

Nya tankar uppstår inte av sig själva. Det är den mänskliga kompetensen och kreativiteten som utgör grunden för innovation och det är människor som kan realisera idéerna. Därför känns det självklart att ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar för att skapa innovationer.

Ett uppmuntrande ledarskap och värderingar som stödjer ett kreativt arbetsklimat är centrala faktorer inom innovativa organisationer. Det visar bland annat rapporten som Susanna Toivanen, docent i sociologi vid Stockholms Universitet, skrivit under sin tid som forskare hos oss på NCC.

Kreativa förutsättningar i arbetsmiljön

Ett kontor som genom sin fysiska utformning främjar denna typ av ledarskap och värderingar bidrar till att lägga grunden för en innovativ företagskultur. En kultur uppstår och utvecklas när människor träffas. Ofta är det just i mötet mellan människor som de mest kreativa idéerna uppstår. Framtidens kontor måste således utformas så att de stödjer både koncentrationskrävande arbete som utförs individuellt och social interaktion och samarbete.

Rent praktiskt handlar det om att utforma rum och platser på kontoret som stimulerar informella och formella möten för både stora och små grupper. Jetshop, som numera bott in sig ordentligt i sitt nya kontor i Ullevigatan 17-19, är ett konkret exempel på vad som händer när medarbetarnas interaktion sätts i centrum vid kontorsutvecklingen.

Jag tycker annars att Lars Dahmén, vd på Sydsvenska Dagbladet som flyttat in i Triangeln i Malmö, sammanfattar vikten av samarbete och möten på ett väldigt fint sätt.

– Vi försöker tänka i nya banor och bryta upp gamla mönster och avdelningsgränser. För oss är det viktigt att i utformningen av lokalen att skapa mötesplatser där medarbetare kan träffas även om de kanske inte alltid behöver det rent yrkesmässigt. Det är en förutsättning för en inspirerande företagskultur.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.