Industrins arbetsmiljöer kartläggs med robot

Robotikforskare vid Örebro Universitet utvecklar mätmetoder för hälsosammare arbetsmiljöer. Nu ska en robot göra jobbet.

Gaser och partiklar i luften kan utgöra en hälsorisk för människor som arbetar i industrimiljöer. Nu utvecklar robotikforskare vid Örebro universitet nya mätmetoder, som ska leda till mer hälsosamma arbetsmiljöer. Genom projektet RAISE har forskare tagit fram en mobil robot utrustad med mätinstrument och sensorer som registrerar luftströmmar, partiklar, lufttemperaturer och gaser.

Erik Schaffernicht är robotikforskare vid Örebro universitet. Enligt honom är förhoppningen att den nya tekniken ska ge ett betydligt bättre underlag för att exempelvis kunna justera eller förändra ventilation och arbetsrutiner i industrilokalerna och på det sättet minska hälsoriskerna. Projektet är riktat mot gjuteriindustrin men tekniken kan komma till användning i flera olika industriella miljöer.

Att fler får upp ögonen för hur viktigt det är att medarbetarna mår bra är glädjande. Tillverkningsindustrins utmaningar gällande hälsa på arbetsplatser ser såklart annorlunda ut jämfört med ett tjänsteföretag som sitter i ett kontorshus eller ett handelsföretag med butikslokaler. Men på alla företag jobbar medarbetare som behöver bästa möjliga förutsättningar för kunna leverera på topp.

Oavsett vilket företag det gäller så är en hälsofrämjande arbetsmiljö ett strategiskt verktyg som gör det möjligt för organisationer att nå sina mål.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.