Hushållen vill sänka elanvändningen – dags för kontoren att göra detsamma?Mer än hälften av Sveriges befolkning vill minska sin elanvändning på grund av miljöhänsyn. Trots det utbredda klimatengagemanget slukar arbetsplatsernas belysning och elektroniska utrustning fortfarande mer el än nödvändigt.

Ett viktigt steg i arbetet med att skapa ett hållbarare samhälle är att energieffektivisera. Att minskad energianvändning samtidigt sparar pengar är såklart ingen nackdel. Nu tycker dock hushållen för första gången att omsorg för miljön är ett viktigare skäl till minskad energianvändning än antalet sparade kronor och ören.

Undersökningen som visar på trendbrottet jämfört med tidigare utfördes av SIFO på uppdrag av E.ON. År 2011 svarade 38 procent att miljön var viktigast, år 2012 var siffran 40 procent och 2013 uppgav hela 51 procent att miljön är ett viktigare incitament än pengarna för att minska elanvändningen.

Att viljan att släcka lampan växer sig starkare i hemmen är bra. Däremot är det lika viktigt att arbetsplatser tar energifrågan på större allvar. Särskilt då byggnader står för cirka 40 procent av energianvändningen i samhället. När vi på NCC utvecklar fastigheter använder vi oss av den senaste byggtekniken för på så sätt skapa energisnåla hus. För att kunna visa att det vi gjort fungerar certifierar vi våra byggnader enligt GreenBuilding, ett energicertifieringssystem som lanserades år 2004 av EU-kommissionen för att kunna kvalitetsmärka energieffektiva byggnader.

Kraven är höga. Energianvändningen måste vara minst 25 procent lägre jämfört med Boverkets Byggregler. Men efter inflyttning är det hyresgästerna som kan göra den stora skillnaden. Enligt Vattenfall är det lätt att fånga de värsta energibovarna och de flesta verksamheter kan sänka sin energikostnad med 10 till 20 procent utan stora investeringar.

Uppvärmning, ventilation och kylning drar el men även datorer, servrar och belysning står för en stor del av elanvändningen på ett kontor. Tänk också på att ineffektiva apparater och dålig belysning inte bara ger en ökad elkostnad, de ökar också kylbehovet av kontoren.

Genom att välja rätt datorer och att använda dem på rätt sätt kan du spara mycket el. Titta gärna på datorernas energimärkning när du köper ny utrustning. Den visar de olika apparaternas energiegenskaper. Se framförallt till att släcka, stänga av eller koppla ur apparater som inte används, speciellt på natten. Här finns fler av Vattenfalls tips.

När vi nu bygger den andra etappen av Torsplan i Hagastaden står miljöprestandan i fokus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.