Hur vi utvecklar hållbara och inkluderande platser i växande städer

När vi på NCC arbetar med stadsutveckling är det oerhört viktigt att utveckla miljöer anpassade för nuet och för framtiden. Det gäller både utomhus- och inomhusmiljöer. Hur skapar vi en fysiskt välkomnande miljö som människor vill leva i om fem år, eller tio? Även om NCC primärt verkar i Norden är det både viktigt och nyttigt med globala influenser.

När vi på NCC arbetar med stadsutveckling är det oerhört viktigt att utveckla miljöer anpassade för nuet och för framtiden. Det gäller både utomhus- och inomhusmiljöer. Hur skapar vi en fysiskt välkomnande miljö som människor vill leva i om fem år, eller tio? Även om NCC primärt verkar i Norden är det både viktigt och nyttigt med globala influenser.

Jag heter Soumia El Ghazouani och är inflyttad från Frankrike. Där är jag uppväxt, utbildad och har arbetat inom stadsutveckling. En av de utmaningar man ofta möttes av Frankrike var att skapa levande och socialt hållbara bostäder i segregerade och utsatta områden. Ett mycket intressant och lärorikt arbete. Dessa viktiga erfarenheter tar jag med mig i mitt arbete på NCC i Göteborg.

Som jag nämnde inledningsvis så arbetar vi mycket med att skapa hållbara, välkomnande miljöer för människor att leva i. Ett bra exempel på detta är projektet Masthuggskajen vid Järntorget i Göteborg. Matshuggskajen blir en förlängning av Linnéstaden och Långgatorna. Då projektet tar avstamp i ett historiskt område, det vill säga Järntorget, är det viktigt att arbeta med kontraster mellan byggnaderna både vad gäller skala, gestaltning och material.

En viktig del i det nya området är entrévåningarna. Ytan har ett stort värde och bör skapa nytta för de människor som lever och vistas där. Vi pratar om M2-value by NCC, vilket är en fysisk yta som är öronmärkt för samhällsnyttig verksamhet efter stadsdelens behov. Där vill vi stödja ickekommersiella mötesplatser som ungdomsverksamhet eller kulturarbete för aktörer som kanske annars inte skulle ha ekonomiska möjligheter att bedriva verksamhet där.

Vi vill också göra området Matshuggskajen barnvänligt, med utrymmen för lek både i och utanför byggnaderna. Vi vill även addera gröna tak med växtlighet och terrasser som skapar mer biologiskt liv i området.

Avslutningsvis vill jag också trycka på hur stolt jag och mina projektkollegor är över att Matshuggskajen, som ett av de första projekten i Sverige, kommer att certifieras enligt Citylab, en branschorganisation inom stadsutveckling som har initierats av Sweden Green Building Council. Det är ett mycket bra bevis på att vi arbetar med hållbarhet hela vägen.

Se vår inspirationsfilm ”Develop thriving places in thriving cities” och läs gärna mer på ncc.se.

Bild av Soumia El Ghazouani, Fastighetsutvecklare NCC Property Development  /Soumia El Ghazouani, Fastighetsutvecklare NCC Property Development

Illustration: White arkitekter

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.