Helhetssyn på hållbar stadsutveckling

I dag söker sig många människor och företag till storstadsregioner. Urbaniseringen bidrar till att skapa tillväxt och utveckling. Här finns också utmaningar.

I dag söker sig många människor och företag till storstadsregioner. Urbaniseringen bidrar till att skapa tillväxt och utveckling. Här finns också utmaningar.

En helhetssyn krävs för att framtidens städer ska vara hållbara för människor, miljö och ur ett ekonomiskt perspektiv. Var ska människor bo, arbeta, handla och spendera sin fritid?

Fler bostäder behövs men vi måste jobba med helheten. NCC vill utveckla och främja inkluderande stadsdelar med kvarter och platser som är trygga och levande dygnet runt. Platser som främjar möten, innovation och tillväxt.

Hållbar fastighetsutveckling – vad är det?
Genom att tillsammans med staden och invånarna ta ett helhetsperspektiv på framtidens städer skapar vi förutsättningar för hållbar urbanisering.

För NCC innebär hållbar fastighetsutveckling att vi har ett långsiktigt perspektiv avseende både produktion och förvaltning, att vi hushåller med material och resurser och värnar om människors välmående. Det minskar den negativa påverkan på naturen och människors hälsa men bevarar även ekosystemen.

Hänsyn till medborgarnas behov och önskemål är lika viktigt. Mångfald, trygghet och välbefinnande är prioriterat. För att uppnå en ekonomisk hållbarhet måste samhället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål, med en långsiktig
investeringshorisont.

Integrerad blandstad i Ulriksdal
Järva krog, en ny del av Ulriksdal, är ett exempel på där detta kommer att förverkligas. Här växer en ny hållbar och innovativ stadsdel fram, levande dygnet runt. I navet mellan kommunikationer, storstaden och kulturarvet i Hagaparken utvecklar vi i flera etapper blandade stadskvarter med bostäder, arbetsplatser och service.

Järva krog är ett spännande och högaktuellt projekt som vi kommer återkomma till, så följ bloggen för att inte missa någonting, och prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev Future Office.

/Katarina Wåhlin Alm, VD för NCC Property Development Sverige

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.