Hej distansjobb! Hej då kontor?

Behövs kontoret när det går att jobba i princip var som helst? För oss är svaret ja. Kreativitet, kommunikation, ledarskap, teamwork, produktivitet och innovationskraft är alla faktorer som främjas av rätt fysisk arbetsmiljö.

Behövs kontoret när det går att jobba i princip var som helst? För oss är svaret ja. Kreativitet, kommunikation, ledarskap, teamwork, produktivitet och innovationskraft är alla faktorer som främjas av rätt fysisk arbetsmiljö.

I takt med att världen förändras, den globala konkurrensen ökar och teknikutvecklingen går allt snabbare måste företag anpassa sig. Kostnadseffektivitet och hög produktivitet är nödvändigt, men lika viktigt är det att främja innovationskraft, kreativitet och att jobba tillsammans i team där varje människas styrka kommer till sin rätt.

Samtidigt pågår digitaliseringen för fullt. I dag har cirka tre och en halv miljard människor tillgång till internet. Det är lätt att jobba hemifrån, på stan eller under en affärsresa. Men att bara träffa kollegorna i ett chattfönster och i telefonmöten ersätter inte den magi som kan uppstå i ett rum när människor träffas och jobbar tillsammans.

Ett mer flexibelt arbetsliv som är förenligt med både familjeliv och fritid är nödvändigt. Det är möjligt att anpassa vilka tider möten förläggs på så att det även passar småbarnsföräldern, och att ha en eller ett par dagar i veckan när distansjobb uppmuntras lockar arbetsmarknadens unga talanger.

Jag är övertygad om att människor behöver träffas fysiskt för att de bästa lösningarna ska kunna skapas. Vilken typ av företag och arbetsuppgift vi pratar om spelar såklart roll, men både kommunikation och ledarskap blir bättre när vi träffas. Möjligheten att läsa av kroppsspråk är ett väldigt konkret exempel på vad som går förlorat över telefon.

Framtidens arbetsliv innebär inte kontorstvång, det handlar om förmågan att anpassa sig och dra fördelar av alla nya möjligheter. Kanske behöver ditt kontor vara en hub för möten och kreativa sessioner samtidigt som det går att skära ned på kvadratmetrarna som går åt till individuella skrivbord? Som alltid måste företag utgå från sin egen verksamhet men jag vill uppmuntra till att våga tänka annorlunda och på djupet ifrågasätta varför arbetet är strukturerat på ett visst sätt.

Beroende på hur kontoret är uppbyggt kommer också människor gilla eller ogilla att jobba där. Är det distansjobb som ska införas på företaget eller behöver ni byta lokaler för att medarbetarna ska trivas och prestera innanför kontorets väggar? En inspirerande arbetsmiljö har stor påverkan på såväl trivsel som prestation.

Var jobbar du själv helst i dag?

Hälsningar, Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.