Hälsosamma arbetsplatser för alla – långt ifrån självklart i dag

Frisk som en nötkärna på jobbet? Svaret blir ett rungande nej från hela 24 procent av Sveriges sysselsatta befolkning. Vi förklarar varför bra kontor gör människor friskare mentalt och ger dig verktygen för att analysera nuläget på ditt kontor.

Från forskningen vet vi i dag mycket om vad som är en frisk arbetsplats. Trots det har nästan var fjärde sysselsatt person i Sverige någon form av besvär som de hänför till arbetet. Detta enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

De vanligaste orsakerna till besvär på jobbet är stress och psykiska påfrestningar, slitsamma arbetsställningar samt tung manuell hantering. Omkring 12 procent av de sysselsatta har enbart kroppsliga besvär och omkring 7 procent har enbart andra typer av besvär. Cirka 5 procent av de sysselsatta har både kroppsliga och andra besvär.

Bland både kvinnor och män är stress och andra psykiska påfrestningar den vanligaste orsaken till ohälsa. Besvären uppstår bland annat på grund av stress, arbetets innehåll, dåliga relationer till chefer och arbetskamrater eller hot och våld på arbetsplatsen.

Stress i den fysiska miljön på kontoret

Det finns tydliga kopplingar mellan kontorets rumsliga egenskaper och arbetsrelaterad stress enligt Susanna Toivanen, docent i sociologi vid Stockholms Universitet. Stressorer i arbetsmiljön påverkar arbetstagare negativt när exponeringen är långvarig eller upprepas ofta. Resultatet blir att individens arbetskapacitet sjunker samtidigt som hälsan försämras.

Kontorets rumsliga egenskaper handlar om graden av öppenhet i planlösningen, andelen öppna arbetsstationer kontra cellkontor, avstånd mellan arbetsstationer och mellanväggarnas höjd. Miljöfaktorer som påverkar människor i kontorsmiljöer är bland annat ljud, ljus, ventilation och luftkvalitet samt visuell öppenhet.

Så analyserar du din arbetsmiljö

Hur ser den fysiska arbetsmiljön ut hos dig? Med hjälp av några grundläggande frågeställningar kan du och dina kollegor diskutera vad som skulle kunna förbättras hos er. Utvärdera varje punkt genom att utgå från en lägesbeskrivning där ni funderar över hur det ser ut hos er just nu, varför det ser ut så och hur det påverkar er. Därefter skriver ni ned hur ni skulle vilja att situationen såg ut och vilka positiva effekter det skulle ge. Frågeställningarna delas upp i två övergripande kategorier: fysisk miljö och psykosocial miljö.

Fysisk miljö: buller, ljus, städning, möbler, ventilation, lunchrum, sociala mötesplatser, tysta rum, grupprum med mera.

Psykosocial miljö: gemenskap, trivsel, stress, kontroll över arbetet, mobbning, gruppdynamik, ledarskap med mera.

När tankearbetet är gjort är det dags att genomföra nödvändiga åtgärder. Kanske är det till och med nödvändigt att ta ett helt nytt grepp och byta kontor?

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.