Håller kontoret i längden?

Att bidra till en hållbar utveckling är ett stort ansvar som vi på NCC tar på allvar. Hur ett kontor ska klara av att leva upp till de höga hållbarhetskraven vi ställer är en fråga jag ständigt reflekterar kring. Ett av våra övergripande miljömål är att bidra till minskad klimatpåverkan genom att utveckla sunda och resurssnåla fastigheter.

Långsiktig hållbarhet handlar samtidigt om mer än miljöansvar och ekonomi. Det handlar om att skapa arbetsmiljöer som gör det möjligt för våra hyresgästers medarbetare att prestera på topp och må bra under tiden. Det gäller självklart inte enbart kontor utan även andra sorters arbetsplatser.

För det första så behöver framtidens kontor planeras så att de tillfredsställer dagens behov samtidigt som de tar hänsyn till morgondagens behov och utmaningar. Ett konkret exempel på hur våra kontor hushåller med såväl mänskliga som materiella resurser är ytoptimering av de fysiska kontorsytorna.

För att lyckas sätter vi alltid hyresgästens individuella behov i centrum. Arbetar hyresgästens medarbetare exempelvis ofta i mindre grupper är det viktigt med resursrum i olika storlekar. Dessa kan kombineras med ett lagom antal kontorsplatser i ett landskap. Färre kvadratmeter kan faktiskt ge mer plats om ytan används på rätt sätt.Genom att utforma kontoret efter var människor möts och hur de arbetar kan också energianvändningen optimeras vilket är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Belysning, temperaturreglering och ventilation behöver inte stå på för fullt i rum där ingen befinner sig. Därför är ytoptimering en viktig hållbarhetsfaktor som vi arbetar intensivt med.
För att kontorsytor ska kunna ge medarbetare bästa möjliga förutsättningar för god arbetshälsa, välbefinnande och att kunna prestera på topp tar vi hjälp av arbetslivsforskaren Susanna Toivanen. Klicka in på Future Today på måndag igen så berättar Susanna mer om psykosociala faktorer som påverkar arbetsmiljöer både positivt och negativt.

Grupparbete utförs effektivt i resursrum. Då störs inte övriga medarbetare som kan arbeta individuellt i kontorslandskapet.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.