Håller hamnen?

Göteborgs Hamn utvecklas med fokus på hållbar tillväxt. I den nyligen släppta Hållbarhetsredovisningen berättar hamnbolaget om resan mot en grönare hamn. På Maria Björsanders önskelista står algodling för biogasproduktion på terminaltaket som en möjlig framtida innovation.

Göteborgs Hamn utvecklas med fokus på hållbar tillväxt. I den nyligen släppta Hållbarhetsredovisningen berättar hamnbolaget om resan mot en grönare hamn. På Maria Björsanders önskelista står algodling för biogasproduktion på terminaltaket som en möjlig framtida innovation.

Kraven på att företag ska vara transparenta ökar och hållbarhetsperspektivet är inget undantag. Allt fler företag väljer enligt EY att berätta om sitt miljöarbete i en årlig hållbarhetsredovisning.

Nyligen släppte Göteborgs Hamn sin redovisning och däri har de låtit olika experter och intressenter tycka till om hur den framtida utvecklingen av hamnen bör se ut ur ett miljöperspektiv. Maria Björsander, ansvarig uthyrare hos oss på NCC för logistiklokaler i vårt projekt Göteborgs hamn var en av dem som fick svara på frågorna.

Frågor och svar med Maria Björsander:

1. Vad förväntar du dig av Göteborgs Hamns hållbarhetsarbete?
Att man ställer krav på och samverkar med oss som deltar i utvecklingen av hamnområdet. På så sätt kan vi tillsammans skapa innovativa och hållbara lösningar.

2. Vad är viktigast att Göteborgs Hamn satsar på för att vi tillsammans ska uppnå hållbar tillväxt?
Det vore spännande om terminalernas tak kunde utnyttjas för produktion av förnyelsebar energi. Det skulle kunna handla om vindkraft, solceller eller odling av alger för biogasproduktion.

3. Är det någon av Göteborgs Hamns åtgärder eller satsningar på hållbarhetsområdet som du tycker är särskilt viktig?
Den globala spridningen av goda exempel, som utveckling av drivmedel med lägre miljöbelastning och länkningen till spårbunden trafik.

Jag vill såklart lägga till en egen fråga också:

Vad tjänar våra hyresgäster på att välja lokaler i ett hamnområde där hållbarhet står högt på agendan?
Corporate Social Responsibility (CSR) är en viktig fråga för många företag i dag och valet av lokal är en viktig del. Genom att välja just Göteborgs hamn som läge blir företag som etablerar sig här en del av ett långsiktigt hållbarhetsarbete som är viktigt för hela regionen. Sedan arbetar vi på NCC separat med hållbarhet för alla de byggnader vi utvecklar. Exempelvis använder vi miljö- och energicertifieringar som verktyg för att säkerställa miljöprestandan i de lokaler vi bygger.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.