Hållbart samspel i fokus på Business Arena i Malmö och Göteborg

En visionär mötesplats för samtal om hållbarhet i framtidens bebyggda miljöer. Jag pratar både om Business Arena och om vår mobila glaskupol Dome of Visions.

En visionär mötesplats för samtal om hållbarhet i framtidens bebyggda miljöer. Jag pratar både om Business Arena och om vår mobila glaskupol Dome of Visions.

Årets upplaga av fastighetsmässan Business Arena i Malmö och Göteborg är över. Ett av två huvudteman för mässan var ”Stadsbyggnad” och i NCC:s monter berättade vi bland annat om initiativet Dome of Visions. En mobil mötesplats och ett hållbarhetsprojekt utformat som en kupol av trä och glas framtagen tillsammans med de danska arkitekterna Kristoffer Tejlgaard och Benny Jepsen.

Med en takhöjd på 10,5 meter och en diameter på 21 meter ger kupolen ett skyddande klimatskal för en trädgård och ett resurseffektivt trähus. Syftet med projektet är att utmana hur byggbranschen och materialtillverkare ser på ansvaret för att lösa framtidens klimatutmaningar. Hur kan vi skapa byggnader som är både resurs- och energioptimerade och samtidigt ekonomiskt lönsamma?

Att utveckla förmågan att använda alternativa konstruktioner och material är ett steg på vägen och något som satts på prov i kupolen. Kupolens konstruktion har inspirerats av den geodetiska kupolen, ritad av den amerikanske futuristiska arkitekten Rickard Buckminster Fuller. Det är en extremt stark konstruktion med låg egenvikt och stor innesluten volym, där helheten är starkare än de individuellt ingående delarna.

Dome of Visions fungerar också som en mötesplats och arena för kulturella- och sociala aktiviteter. Samtidigt mäter vi byggnadens klimat- och energiprestanda samt gör olika experiment för att testa villkoren för hur vardagslivet inuti en kupol kan te sig. Läs gärna mer om Dome of Visions här.

Hållbart samspel tar sig många uttryck och Dome of Visions är bara ett exempel på hur framtidens byggande skulle kunna se ut när vi vågar tänka utanför våra inrutade banor och öppna för möjligheten att samarbeta utanför etablerade nätverk. Visst är det inspirerande!

Dome of Visions på plats i Köpenhamn. Denna bild och fler att titta på finns här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.