Hållbara logistiklösningar en samhällsvinst

Logistikbranschen måste förbättra sin miljöpåverkan men är det möjligt utan att tumma på lönsamheten? Ja, säger Europas första miljöprofessor och pekar på smarta transporter och energisnåla lagerlokaler som delar av lösningen.

Det är inte bara logistiker som vinner på hållbara lager- och transportlösningar. Enligt Maria Huge-Brodin, forskare vid Linköpings Universitet och Europas första professor i miljölogistik, berör logistik oss alla i vardagen och transportbehovet ökar.

Lönsamt miljöarbete inom lager och logistik

Tyvärr är transportområdet i princip det enda området där miljöpåverkan ökar istället för att minska enligt Maria Huge-Brodin. Enligt henne går det dock att hantera konsekvenserna av ökade materialflöden utan att tumma nämnvärt på lönsamheten.

Det gäller att i alla analyser utgå från ett miljöperspektiv. När möjliga förändringar identifierats måste de värderas ur ett affärsperspektiv.

Transporterna är det största miljöproblemet i logistiksammanhang. En lösning kan vara att packa tätare och se till att chaufförerna kör miljövänligt. Detta sänker kostnaderna men påverkar inte leveransförmågan i någon större utsträckning.

För logistiker finns stora möjligheter till förbättring inom detta område. Kanske kan kunderna tänka sig en lite senare leverans men en som då istället blir mer miljövänlig och mer prisvärd.

Effektiva lagerlokaler för plånbok och miljö

Enligt Maria Huge-Brodin spelar effektiva lagerlokaler en viktig roll ur både ett miljö- och ett lönsamhetsperspektiv. Hon poängterar också vikten av att välja en energisnål lagerlokal. För att hyresgäster ska kunna vara säkra på att lagerlokaler vi utvecklat är energieffektiva miljöcertifierar vi dem genom BREEAM. En godkänd certifiering blir ett objektivt kvitto på det vi lovat. Regelbunden uppföljning av energianvändningen i fastigheten gör det också möjligt för enskilda hyresgäster att mäta effekten över tid.

Lagerlokalerna behövs som en buffert i materialflödet och för miljöns skull är det också bättre eftersom antalet transporter kan minska. Därför behöver lokalen vara utformad för en effektiv godshantering så att antalet kvadratmeter kan hållas nere.

Med färre transporter främjas miljön vilket vi alla vinner på, och en grundförutsättning är smarta lagerlokaler.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.