Hållbar urbanisering – är det möjligt?

Allt fler människor blir stadsbor och en hållbar stadsutveckling är en förutsättning för att både vi och miljön ska må så bra som möjligt. Med miljöcertifieringen BREEAM-SE som verktyg gör vi stadsutvecklingen mer hållbar.

Stadsutvecklingen går snabbt på många platser runt om i världen. I samband med den kraftiga urbaniseringen växer miljöbelastningen från städer. Enligt Världsnaturfonden står städer för omkring 75 procent av världens energiförbrukning och för över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Dessutom överskrider det ekologiska fotavtrycket från mänskligheten redan nu planetens bärkraft med 50 procent.

Trots att städer står inför stora problem, så som att infrastrukturen ofta byggts för länge sedan utan ekologisk hållbarhet högt på agendan, finns också positiva möjligheter.

Vi på NCC tror att städer spelar en avgörande roll i det miljöarbete som måste prioriteras världen över. I staden kan mänskliga behov mötas och smarta lösningar implementeras för att samtidigt minska det ekologiska fotavtrycket.

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald i staden är en nyckelfråga i arbetet och grundläggande förutsättningar för att vi ska må bra. Den biologiska mångfalden påverkas direkt av städer rent fysiskt men också indirekt sett hur byggnader, infrastruktur och människor i städerna konsumerar material och energi.

Hur mycket energi som används har stor inverkan och detta är en fråga där vi som fastighetsutvecklare kan, och vill, vara med och påverka. En del i detta är såklart vår egen klimatpåverkan som kontinuerligt ska minska och energianvändningen ska vara förnyelsebar. Våra långsiktiga mål handlar om ökad användning av processer, produkter och tjänster som genererar noll eller låga koldioxidutsläpp.

Ur ett större perspektiv kan vi påverka genom att utveckla byggnader med låg energianvändning. När vi bygger kommersiella fasligheter som kontor, köpcentrum och lagerlokaler väljer vi att arbeta med det ledande miljöcertifieringssystemet BREEAM för att objektivt kunna kvalitetssäkra vårt arbete.

Samtidigt blir det lättare för oss att berätta för våra hyresgäster och andra intressenter om det arbete vi gör för att bidra till en mer hållbar urbanisering.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.