Framtidens kontor

Hållbar urbanisering – är det möjligt?

Stadsutvecklingen går snabbt på många platser runt om i världen. I samband med den kraftiga urbaniseringen växer miljöbelastningen från städer. Enligt Världsnaturfonden står städer för omkring 75 procent av världens energiförbrukning och för över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Dessutom överskrider det ekologiska fotavtrycket från mänskligheten redan nu planetens bärkraft med 50 procent.

Trots att städer står inför stora problem, så som att infrastrukturen ofta byggts för länge sedan utan ekologisk hållbarhet högt på agendan, finns också positiva möjligheter.

Vi på NCC tror att städer spelar en avgörande roll i det miljöarbete som måste prioriteras världen över. I staden kan mänskliga behov mötas och smarta lösningar implementeras för att samtidigt minska det ekologiska fotavtrycket.

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald i staden är en nyckelfråga i arbetet och grundläggande förutsättningar för att vi ska må bra. Den biologiska mångfalden påverkas direkt av städer rent fysiskt men också indirekt sett hur byggnader, infrastruktur och människor i städerna konsumerar material och energi.

Hur mycket energi som används har stor inverkan och detta är en fråga där vi som fastighetsutvecklare kan, och vill, vara med och påverka. En del i detta är såklart vår egen klimatpåverkan som kontinuerligt ska minska och energianvändningen ska vara förnyelsebar. Våra långsiktiga mål handlar om ökad användning av processer, produkter och tjänster som genererar noll eller låga koldioxidutsläpp.

Ur ett större perspektiv kan vi påverka genom att utveckla byggnader med låg energianvändning. När vi bygger kommersiella fasligheter som kontor, köpcentrum och lagerlokaler väljer vi att arbeta med det ledande miljöcertifieringssystemet BREEAM för att objektivt kunna kvalitetssäkra vårt arbete.

Samtidigt blir det lättare för oss att berätta för våra hyresgäster och andra intressenter om det arbete vi gör för att bidra till en mer hållbar urbanisering.

Hälsningar,

Robert Hägg

Robert Hägg
Marknadschef, NCC Property Development
Läs mer om våra bloggare här

Bäste besökare!

Vi vill gärna veta vad du tycker du om innehållet i våra digitala kanaler, så i samarbete Demoskop genomför vi en undersökning kring det. Vi är väldigt tacksamma om du vill dela med dig av dina tankar genom att klicka på ”Delta” nedan.

Delta Delta inte

Stort tack på förhand!