Grattis SGBC – Ett gemensamt initiativ för hållbart byggande

Hos oss på NCC har hållbarhetsarbetet högsta prioritet. Därför var vi en av initiativtagarna till Sweden Green Building Council. En medlemsorganisation som har revolutionerat fastighetsbranschens miljöarbete och gjort det transparent och lätt att förstå.

För oss på NCC handlar hållbarhetsarbetet om att ta ett långsiktigt ansvar. Vi bygger hus som ska vara en del av vårt samhälle under lång tid framöver. Det ställer höga krav, både på hur vi bygger husen och hur de presterar när de tas i bruk. Låg energianvändning och nolltolerans mot miljö- och hälsofarliga ämnen är hygienkrav som våra byggnader ska leva upp till även i framtiden. Men vi nöjer oss inte med våra egna hus. Vi vill påverka hela branschen och det samhälle vi lever i.

Därför var vi med och grundade Sweden Green Building Council, (SGBC) i juni år 2009. SGBC är en ideell förening som ägs av medlemmarna. När föreningen nu fem-års jubilerar har den över 200 medlemmar. Den är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn som vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Mycket av arbetet handlar om miljöcertifiering av fastigheter.

För att våra hyresgäster, investerare och andra ska kunna känna sig säkra på att vi bygger på rätt sätt miljöcertifierar vi alla kontor, lagerlokaler och handelsplatser vi själva utvecklar med BREEAM, ett av världens mest utmanande miljöcertifieringssystem för fastigheter. Nu har SGBC utvecklat en svensk version av BREEAM som anpassats till svensk byggnorm och praxis. BREEAM bedömer byggnadens hållbarhetsprestanda, men också processen för att utveckla fastigheten och dess relation till omgivningen.

Miljöcertifieringen är central när vi ställer krav på de aktörer som är involverade i uppförandet av byggnaden. BREEAM är också viktigt för att beskriva vårt ansvarstagande vid dialoger med offentliga aktörer i planprocesser och politiska diskussioner. Certifieringen ger hyresgäster och fastighetsägare ett kvitto på hållbarhetsvärdena i de byggnader de lokaliserat sin verksamhet eller investerat i. BREEAM är en kvalitetsstämpel då en välrenommerad oberoende part intygar att våra byggnader är hållbara.

Genom SGBC har vi skapat en gemensam värdegrund från vilken vi verkar för en snabbare utveckling med hjälp av miljöcertifieringssystem som anpassats för svenska behov och krav.

Nu är kraven högre än någonsin. Torsplan ska certifieras genom BREEAM Outstandning och bli en av världens ledande byggnader ur ett hållbarhetsperspektiv.

Nu är kraven högre än någonsin. Torsplan ska certifieras genom BREEAM Outstandning och bli en av världens ledande byggnader ur ett hållbarhetsperspektiv.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.