Gästinlägg: Rum i rummet av Alexandra Moore

Alexandra Moore är inredningsarkitekt och har genom lång erfarenhet och forskning specialiserat sig på att skapa motiverande och effektiva kontor. På vårt huvudkontor har hon tillsammans med oss på NCC arbetat fram ett inredningskoncept som synliggör vår företagskultur och samtidigt ger plats för en personlig prägel inom konceptet för varje avdelning. Jag bad henne att berätta om hur vi tillsammans skapade rum i rummet där våra medarbetare kan mötas.

En korridor hos oss på NCC. Snacke-holkar bildar rum i rummet. Foto: Alexandra Moore

Föränderligheten i både omvärld och organisationer är i dag stor. Svårast blir det när kontor och avdelningar ska bli effektivare genom att fler och fler medarbetare ska samlokaliseras i gamla lokaler. Lokaler som egentligen är byggda och dimensionerade för en helt annan tid. Och ett helt annat arbetssätt. Vi pratar mycket om att aktiviteterna ska styra dagen och platsen vilket innebär stor mobilitet. Vart tar man vägen? Hur löser man det när lokalerna redan blivit för trånga, och alla byggkomponenter som bland annat ventilation och ljus redan maxats? Det finns egentligen inga generella lösningar, då hade de redan gjorts.

En lösning vi gjort på IT avdelningen på NCCs huvudkontor är insprängda så kallade Snacke-holkar i korridorstråk som bildar ”rum-i-rummet”. Inga krav på total tystnad men bra avstickare för korta möten, samtal eller plats för att läsa. Samtidigt som Snacke-holkarna avhjälper ett behov så är de också en utsmyckning med färgklickar i en strikt korridor. Något att vila ögonen på samtidigt som de speglar delar av den visuella identiteten.

Hälsningar,
Alexandra Moore

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.