Från ledarskap till följarskap – så leder du Generation Y

Har du koll på när dina medarbetare är födda? Vilken generation de tillhör påverkar nämligen vilken typ av ledarskap de förväntar sig. Skrota gamla tankesätt, tänk engagemang och våga ge ansvar. Så leder du den nya generationen.

Personer födda på 1980- och 90-talet tillhör Generation Y. De kännetecknas av stark entreprenörsanda, de har ledarambitioner och uppskattar mjuka värden i livet snarare än bara pengar. De påstås vara mer riskbenägna och räds inte att utmana dem som har makt. Inom fem år beräknas 75 procent av arbetskraften bestå av ”Y:are”. Här kommer några tips kring hur du som arbetsledare bäst leder individer från Generation Y.

Undersökningar pekar på tre nyckelområden som är extra viktiga för Generation Y:

  1. Kreativ arbetsmiljö som möjliggör flexibilitet och innovation

Generation Y vill arbeta i kreativa miljöer där flexibilitet och nyskapande uppskattas. Vill du skapa en långsiktig relation till din medarbetare ska du undvika att placera hen vid en kontorsplats mellan klockan nio och fem. Frihet och förtroende är nämligen två saker som kommer stärka er relation.

  1. Ledarens roll förnyas

Man vill ha erkännande från sin chef och få chansen att ta egna initiativ. Det är också viktigt att få förtroendet att arbeta självständigt. Till skillnad från den äldre generationen som gärna håller isär privat- och arbetsliv, vill Generation Y att du ska fråga om livet utanför jobbet. Därför är det gynnsamt att skapa aktiviteter där medarbetare kan mötas på andra ställen än på arbetsplatsen.

  1. Tilltro till företagets ledning

Det måste finnas visioner och mål som den anställde kan tro på och relatera till. Det i sin tur kan leda till att medarbetaren blir en bra ambassadör för varumärket. Generation Y pratar gärna gott om företaget och vill bidra till dess framgångar. Därför är det heller inte smart att förbjuda användandet av sociala medier på arbetstid. Det är en integrerad del av personens liv och chansen att företaget får spridning i medarbetarens kontaktnät är stor.

För att kunna leda Generation Y i arbete kräver det att man som chef ändrar sitt mindset kring hur ledare ska och bör vara. Många pratar om att vi går från ett ledarskap till ett följarskap där medarbetare följer chefer som vunnit deras respekt. Vi som ledare måste gå från ett rådgivande ledarskap till ett coachande. Och våra titlar värderas inte lika högt för den här generationen som för oss.

Utfallet kan bli att personliga relationer stärks vilket luckrar upp hierarkierna och ”vi och dom-tänk”. Något som med största sannolikhet är positivt för företagskulturen.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.