Framtidens arbetsplatser – Att utveckla hållbara och friska kontor

Arbetsmiljöer och hälsa står i fokus i boken som forskaren Susanna Toivanen skrivit. Syftet är att fler ska kunna lära av vad arbetsmiljöforskningen kommit fram till och därmed lättare kunna hitta rätt kontor.

Vilka krav ställer samhällsutvecklingen och i synnerhet arbetslivsutvecklingen på framtidens kontor? Den frågan ställer vi oss ofta här på NCC. Frågan ställdes också av arbetslivsforskaren Susanna Toivanen, docent i sociologi vid Stockholms Universitet, när hon påbörjade sitt forskningsprojekt hos oss. Nu presenterar hon sina slutsatser i boken Framtidens arbetsplatser – Att utveckla hållbara och friska kontor.

Attraktiva arbetsplatser som inspirerar och stimulerar kreativa processer lockar många arbetsgivare. Samtidigt måste kontoret stödja företagets verksamhet och leva upp till enskilda individers behov av en sund arbetsmiljö. Att ta reda på vad som är rätt kontor för ett företag är en utmaning men kunskap om kontorsforskning och vad som kännetecknar framgångsrika företagsflyttar utgör ett bra beslutsunderlag i planeringsfasen.

Därför har Susanna Toivanen nu skrivit denna bok med utgångspunkt i forskningsprojektet ”Framtidens arbetsplatser” som genomfördes hos NCC Property Development AB med stöd från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Ladda ned boken som PDF

I dag finns en god vetenskaplig grund för vad som definierar friska arbetsplatser. En frisk arbetsplats har gynnsamma effekter på både individ och verksamhet. En sund arbetsmiljö handlar om den fysiska omgivningen med faktorer som ljus, ljud, ventilation och inredning med mera men lika viktigt är de psykosociala faktorerna. När dessa krav uppnås mår medarbetarna bra och presterar desto bättre.

– Kunskap om framtidens hållbara och friska kontorsarbetsplatser – sådan kunskap som förenar praktisk erfarenhet med vetenskaplig expertis – är en solid bas för framgångsrika affärer och goda kundrelationer, säger Susanna Toivanen.

För att fler ska kunna fördjupa sin kunskap om kontor och arbetsmiljöer har vi ordnat så att boken går att ladda ned kostnadsfritt som PDF från vår hemsida.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.