Framgångsfaktorer för fysiska butiker

I takt med att näthandeln ökar är det många som frågar sig: behövs den fysiska butiken i framtiden? Absolut, tycker vi. Förhoppningen är att nätbutiker och fysiska handelsplatser ska kompensera och lyfta varandras egenskaper. Att investera resurser i den ena behöver inte betyda att man helt ska sluta lägga fokus på den andra.

Det talas mycket om att de fysiska butikerna snart enbart kommer fungera som showrooms, alltså en plats där man känner och klämmer på produkter som eventuellt sedan beställs från företagets webbshop. Många ställer sig frågan hur pass relevanta de fysiska butikerna kommer vara i framtiden, är det lönt att fortsätta investera i den fysiska handelsplatsen?

I artikeln “Sju trender i ditt framtida shoppande” lyfter Robert Karlsson på CashIT fram att näthandeln snarare göder de fysiska butikerna än att konkurrera ut dem.
Även jag är övertygad om att nätbutiker och fysiska butiker kommer samverka i symbios.

De begränsningar som en fysisk butik har (öppettider, köer, m.m) överskuggar inte det faktum att människor uppskattar att handla med alla sinnen.

För att den fysiska butiken ska leva vidare är det dock viktigt att:

1. Hänga med i ny teknik

Omnikanal-strategier blir viktigare och mobil teknik möjliggör såväl betalningslösningar, smidig kundtjänst och så vidare åt kunden oavsett om denne sitter hemma eller står framför hyllan i butiken. Via appar skickas individanpassade erbjudanden till kunderna. Datan som utvinns ur apparna kring köpbeteenden kommer bidra till en tydligare kundbild och bli en stor del av de fysiska butikernas säljstrategier.

2. Erbjuda mervärde i den fysiska butiken

I en fysisk butik finns möjligheten att ta fram en attraktiv helhetsupplevelse som ser till kundens alla sinnen. Dofter, ljud och möjligheten att känna på produkterna kan inspirera kunden till ett köpbeslut. Små justeringar som att kunna betala med faktura på mindre belopp bidrar till den fysiska butikens attraktionskraft.

3. Satsa på kunskap och service

Punkt nummer två leder osökt in på en av de största anledningarna till att folk besöker fysiska butiker. Den service, kunskap och det personliga bemötandet som erbjuds av säljare i fysiska butiker är svårt för nätbutiker att mäta sig med. Att rekrytera rätt blir dock en förutsättning för butikerna. Kompetent och serviceinriktad personal är A och O. Jobba därför med relationsskapande försäljning så att kunderna blir ambassadörer för er butik.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.