Forskning lägger grunden till NCC:s arbetsmiljöutveckling

Vi utvecklar inte bara kontor, vi skapar arbetsmiljöer. Därför prioriterar vi dem som ska använda arbetsplatserna. Människorna det vill säga.

Mycket av det som medarbetare behöver för att må bra, trivas och prestera på jobbet kan vi, genom att utveckla genomtänkta arbetsplatser, tillfredsställa.

Ljus är en viktig faktor som påverkar arbetsmiljön.

Som företagare är det smart att se kontoret som en investering. När dina medarbetare trivs och mår bra presterar de på topp, något som i förlängningen ger bättre affärer.

Hur får vi då reda på vad människor behöver på sin arbetsplats? För mig handlar det aldrig om att gissa. Tillsammans med arbetslivsforskaren Susanna Toivanen, docent vid Stockholms Universitet, undersöker NCC hur fysiska och psykosociala faktorer påverkar människor på jobbet. Det handlar om allt från ljus och värme till buller och ledarskapsfrågor. Resultatet från vår forskning använder NCC när vi utformar arbetsplatser i världsklass.

Susanna Toivanen, docent i arbetslivsforskning.

Jag passade på att be arbetslivsforskaren Susanna Toivanen svara på tre snabba frågor om arbetsmiljöutveckling och forskning:

Vad innebär en hälsofrämjande arbetsmiljö?
Att människor mår bra på jobbet. Hälsofrämjande arbetsmiljöer utgör, tillsammans med olycksfallsförebyggande arbete, grunden till ett hållbart arbetsliv. När människor mår bra minskar deras sjukfrånvaro. I funktionella lokaler kan vi skapa hälsofrämjande arbetsmiljöer.

Hur påverkar arbetsmiljön medarbetarnas produktivitet?
Att mäta produktivitet kan vara knepigt då den är beroende av den verksamhet som vi undersöker. Forskningen visar att arbetsmiljön är tydligt kopplad till medarbetarnas välbefinnande och engagemang. Och engagerade och välmående medarbetare presterar bättre.

Vad betyder arbetsmiljöforskningen för NCC:s kontorsutveckling?

Nya forskningsrön pekar på att kontorsutformningen spelar roll för medarbetarnas hälsa och trivsel på arbetsplatsen. Sådana fynd är mycket viktiga eftersom de bidrar till att vi kan utveckla kontor som stöttar medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Vill du ställa fler frågor går det fint att kontakta Susanna Toivanen på LinkedIn! Får hon spännande frågor lägger vi upp dem och svaren här i bloggen.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.