Forskning: Hur möter vi våra anställda i ett nytt arbetslandskap?

I en tid där arbetsmetoder förändras och kontorsmiljöer utvecklas ställs nya krav på arbetsledare och chefer. Individer löser i allt större utsträckning problem och arbetsuppgifter på egen hand. Så ger du medarbetarna bäst chans att lyckas.

Ökade prestationskrav, otydliga arbetsuppgifter och arbetsfokus som bryts av en aldrig sinande ström av mejl präglar dagens arbetsliv. När företag låter medarbetare formulera och lösa arbetsuppgifter på egen hand, men inom givna ramar, får chefen en ny roll.

Varför leda sig själv?

Gisela Jönsson, forskare vid institutionen för Industriell ekonomi och organisation på KTH, skriver i sin doktorsavhandling om varför individer ska leda sig själva och hur chefer kan stötta personalen i detta.

Att leda sig själv på jobbet är en krävande aktivitet menar Gisela Jönsson. Att inte arbeta efter bestämda ramar gör det svårt att uppskatta hur mycket arbete som hinns med. Det är lätt för ambitiösa personer att ta på sig för mycket jobb vilket i sin tur kan bli en stressfaktor. Om ingen motsätter sig arbetssättet eller någon chef kontrollerar och följer upp arbetet som utförs kan signaler om att systemet inte riktigt fungerar lämnas utan åtgärd.

För att det gränslösa arbetssättet ska fungera är det viktigt med dialog. Det är viktigt för den enskilda individen men också för organisationen att snabbt märka om arbetsbelastningen blivit för hög. En konkret åtgärd för att hålla nere pressen är enligt Gisela Jönsson att låta bli att skicka mejl sent på kvällen eller på helgerna.

Chefens nya roll – led visualiseringen av arbetet

Gisela Jönsson har i sin forskning intervjuat chefer i de gränslösa jobben inom teknik- och IT-sektorn. Intervjupersonerna betonar att det inte längre går att peka med hela handen som ledare och att ingen heller vill vara chefen som bestämmer allt.

Den coachande funktionen blir viktigare och syftet är att hjälpa den anställda att komma fram till egna lösningar. För många företag har det här blivit en framgångsfaktor. Hierarkier suddas ut, processer går snabbare och förtroendet för de anställda och deras kompetens ökar. Gisela Jönsson tycker att ledningen har ett oerhört ansvar för att skapa en god arbetsmiljö som hjälper de anställda att klara av krav och uppgifter.

Hennes främsta tips för ett hållbart ledarskap är att visualisera arbetet enskilt eller tillsammans med kollegor med liknande arbetsuppgifter. Då kan man lättare se och gemensamt komma fram till hur arbetsuppgiften ska lösas samt hur många som bör arbeta med den.

Hur arbetar ni på er arbetsplats?

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.