Framtidens kontor

Forskning att hålla koll på: så påverkar kontorsmiljön vår hälsa

När du väljer vilken typ av miljö du och dina medarbetare ska sitta i, utgå från hur ni faktiskt arbetar på kontoret i dag och hur ni skulle vilja arbeta. Är det alltid fullt i grupprummen eller sitter människor hemma och jobbar då den stimmiga miljön inte passar koncentrerat individuellt arbete? Det handlar helt enkelt om att göra hemläxan först.

I Örnsköldsviks kommun pågår just nu ett forskningsprojekt kring detta tillsammans med Umeå universitet. I februari inleddes forskningsprojektet i samband med att kommunens 400 tjänstemän behövde nya kontorslokaler.

Aktivitetsbaserat eller cellkontor för Örnsköldsviks kommun?

För att ta reda på hur en aktivitetsbaserad kontorsmiljö påverkar medarbetarnas hälsa, produktivitet och fysiska aktivitet delades de anställda upp i två grupper. Den ena gruppen placerades i aktivitetsbaserade miljöer och den andra fick flytta in i så kallade cellkontor.

Forskningen bygger på observationer och ska mäta vad som sker över tid med de båda grupperna. Projektet är unikt i sitt slag och resultatet av studien är tänkt att bli en manual som kan ligga till grund för hur man inför aktivitetsbaserade kontorsmiljöer på fler arbetsplatser.

Forskningsresultaten ska visa hur arbetsmiljön påverkar medarbetarna

Aktivitetsbaserad miljö, eller ”activity based working” (AWB) som det ofta kallas, handlar i grunden om att arbetsplatsen ska anpassas efter hur arbetsuppgifterna utförs och inte tvärtom. Exempel på inredning kan vara touch down ytor, platser där man kan slå sig ned under kortare stunder, sittande eller vid ståbord och ljudisolerade soffor med höga ryggar där man hålla möten och prata ostört. Aktivitetsbaserade kontorsmiljöer kan alltså vara ett alternativ för att tillgodose fler av de anställdas behov. Varierade arbetspositioner kan dessutom ha positiva effekter på vår hälsa. Att hålla möten på gåband är ett sätt att skapa en aktiv miljö. Eller varför inte byta ut skrivbordsstolen mot en motionscykel.

Cellkontoren däremot kan ha fördelen att de möjliggör koncentrerat, enskilt arbete utan störningsmoment men de kan också inverka negativt på kommunikation och samarbete. Det finns inga givna rätt eller fel. Allt handlar om vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalerna.

Det ska bli väldigt spännande att ta del av resultatet av studien som är klar år 2017 och se vad det kommer ha för effekter på morgondagens kontorsmiljöer.

Hälsningar,

Robert Hägg

Robert Hägg
Marknadschef, NCC Property Development
Läs mer om våra bloggare här

Bäste besökare!

Vi vill gärna veta vad du tycker du om innehållet i våra digitala kanaler, så i samarbete Demoskop genomför vi en undersökning kring det. Vi är väldigt tacksamma om du vill dela med dig av dina tankar genom att klicka på ”Delta” nedan.

Delta Delta inte

Stort tack på förhand!