Fika – nyckel till framgång?

Jag har tidigare framhållit att det är viktigt att ta raster på jobbet. Både för att vila hjärnan och kroppen men också för att kunna knyta an till kollegorna. Och i rasterna föds även de kreativa idéerna.

Jag har tidigare framhållit att det är viktigt att ta raster på jobbet. Både för att vila hjärnan och kroppen men också för att kunna knyta an till kollegorna. Och i rasterna föds även de kreativa idéerna.

NCC genomförde i höstas en undersökning där över 4000 personer i Sverige, Finland, Norge och Danmark tillfrågades om deras syn på sina arbetsplatser. Dagens Industri skrev nyligen en artikel om resultatet. Även jobb- och karriärcommunityn careereye.se har uppmärksammat vår undersökning och pekar på att fikarasterna är mycket viktiga för innovation och kreativitet. Jag kom även över en artikel på BBC.com, där författaren fascineras över den utbredda svenska fikakulturen. Hon hänvisar i sin artikel till en produktivitetsrapport som jämför länder i världen och där Sverige hamnar på plats 11. Detta ställs mot Japan och Korea som är kända för sina hårda arbetsdagar och som hamnar på plats 20 respektive 30.

Förutom att hon pekar på effektivitetsvinsterna med en fikapaus så gör hon, liksom jag, reflektionen att dessa informella sammankomster också är viktiga i teambuildingsyfte och för att komma upp med nya idéer. I dagens arbetsliv sker mycket av informationsutbytet under informella former. Detta är en av många anledningar till varför jag tror att kontoret även fortsättningsvis kommer att spela en stor roll, trots att teknikutvecklingen bjuder på möjligheter att jobba hemifrån eller ute på stan. Det uppstår en särskild kreativitet när kollegor kan mötas snabbt och lätt på en fysisk plats.

Hur denna plats utformas inverkar i allra högsta grad på hur informationsutbytet fungerar. En kaffeapparat mitt i ett öppet landskap gör kanske mer skada än nytta. Står någon där och pratar blir de som försöker koncentrera sig irriterade. När kontoret däremot utformas för att skapa naturliga mötesplatser, då tror jag att de informella mötena blir effektiva ur ett relationskapande perspektiv men att de samtidigt gör nytta rent arbetsmässigt.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.