eXlent Hyllie – ett vinnande koncept för människa och miljö

Klimatsmarta Hyllie bjuder på urban biologisk mångfald liksom arbetsmiljöer i världsklass. Nu tar vi första spadtaget för kontorshuset eXlent Hyllie.

I dag tar vi det första spadtaget för det 8 000 kvm stora kontorshuset eXlent Hyllie och vi är extra glada över den miljöprofil som såväl vårt hus som hela stadsdelen kommer att erbjuda.

Terrace of Hyllie Office

Malmös framtidsområde Hyllie satsar högt med ambitionen om att bli Öresundsregionens mest klimatsmarta stadsdel. Generellt i Hyllie gäller Miljöbyggprogram SYD vilket är Malmö stads och Lunds kommuns verktyg för att stimulera ett mer ekologiskt hållbart byggande. Programmet drivs i samarbete med Lunds universitet. För oss på NCC betyder det att vi har tecknat ett så kallat ambitionskontrakt med kommunen som anger vilka miljöklasser som ska gälla för byggprojektet.

Miljöbyggprogrammet ställer höga krav på klimatanpassning och urban biologisk mångfald med villkor för grönytefaktor och boplatser för djur. För att på bästa sätt säkerställa att vi når upp till kraven tog vi hjälp av Ekologigruppen som genomfört en ekologisk inventering av området. Resultatet blev en plan för hur vi ska stärka förutsättningarna för en ökad biologisk mångfald i området. Bland annat har vi sett över valet av växter till våra sedumtak och vi har tagit hänsyn till lämpliga boplatser för tornseglare och insekter. Förutom de miljömässiga fördelar detta medför innebär satsningen att såväl hyresgäster som besökare och förbipasserande får möjlighet att njuta av ett härligt område. Mer om ekologi kommer i ett senare blogginlägg!

Med vårt kontorshus eXlent Hyllie vill vi sätta både hyresgästen och miljön i förarsätet och detta tydliggörs av vår vilja att fastigheten ska nå den höga certifieringsnivån BREEAM Excellent. Det innebär bland annat goda materialval och klimatkloka lösningar som ger en låg energianvändning och ett behagligt inomhusklimat för dem som jobbar i huset. I Hyllie blir lokalerna luftiga och öppna, förberedda för att varje hyresgäst ska kunna sätta sin prägel på den nya arbetsplatsen.

Men det handlar om mer än miljö. Ett modernt kontor som anpassats utifrån den verksamhet som ska drivas där blir såväl företagets ansikte utåt som en plats där medarbetarna kan arbeta effektivt.

Hyllie offices

Mer om eXlent Hyllie hittar ni här.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.