Employer brandning: Locka talangerna med rätt kontor

Att välja rätt kontor och att där skapa en kreativ arbetsmiljö är ett av företagens viktigaste strategiska beslut. Vi berättar varför kontoret avgör om talangerna söker sig till dig eller inte.

Kontorets inredning och läge påverkar företagets image. Smarta organisationer drar nytta av insikten och använder kontorets arkitektur och utformning som ett marknadsföringsverktyg för att sända tydliga och bestående budskap till kunder, samarbetspartners och kanske framförallt till nuvarande och framtida medarbetare. Allt fler inser möjligheterna som finns i att låta den fysiska miljön uttrycka organisationens kultur.

På dagens globalt konkurrensutsatta marknad präglas varumärkestänkandet i kontorsutformningen allt mer av mjuka värden. Företag vill uppfattas som moderna, trendkänsliga, innovativa och personliga. Google var tidigt bäst i klassen och satte snabbt kontoret på agendan för global varumärkesutveckling.

Kontorsutformningen påverkar valet av arbetsgivare
Såväl läget, arkitekturen som den invändiga utformningen har stor betydelse för hur medarbetarna uppfattar den egna arbetsplatsen och arbetsgivaren. Det visar bland annat rapporten som Susanna Toivanen, docent i sociologi vid Stockholms Universitet, skrivit under sin tid som forskare hos oss på NCC. Hennes rapport får stöd av Vasakronans undersökning Kontorsbarometern.

Där framkommer att nästan tre av fyra kontorsanställda i Sverige tycker att kontorets utseende och utformning har stor påverkan på hur andra uppfattar organisationen. Inredningen och läget är de faktorer som påverkar intrycket mest. Undersökningen visade också att kontorets utseende och utformning spelade roll när 34 procent av de svarande valde att börja på sitt nuvarande jobb. Bland unga är den siffran ännu högre. Hela 42 procent av dem mellan 18 och 30 år tog hänsyn till arbetsplatsens utformning när de valde jobb.

Många faktorer inverkar på hur ett varumärke uppfattas och flera av dem är svåra att påverka. Kontoret däremot går att planera, inreda och färgsätta så att det framhäver företagets kultur, värderingar och syfte vilket i sin tur påverkar hur exempelvis framtida medarbetare uppfattar organisationen.

Rent konkret önskar sig många anställda möjligheter till både träning och avslappning inom kontorets väggar. Varumärkesbaserad inredning är ett viktigt verktyg som används av allt från Försäkringskassan till spelföretaget Dice. Den grundläggande tanken är att företag genom inredning och arkitektur kan stärka varumärket och företagsidentiteten.

Nyckeln till framgång är enligt möbeltillverkaren Kinnarps att lyfta blicken bortom enskilda inrednings- och designdetaljer till ett helhetsperspektiv. Vad är företagets mål och inriktning? Vilken kultur finns på arbetsplatsen?

Färgglada soffor räcker alltså inte. En fullständig förståelse för företagets kultur och mål lägger grunden för ett lyckat designarbete som i förlängningen stärker varumärket i medvetandet hos de talanger just du vill rekrytera.

(Bilden högst upp är tagen av Niklas Storbjörk på Mojangs kontor. Företaget är ett av Sveriges snabbast växande och har skapat den globala spelsuccén Minecraft. BSK Arkitekter har skapat deras kontor.)

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.