Dopamin är bra för prestationen

Människor som mår bra på arbetsplatsen har lägre sjukfrånvaro, presterar bättre och genererar därigenom mer vinst till företaget. Akustik, belysning, ventilation och ergonomi är fysiska faktorer som dagligen påverkar medarbetare. Därför är det smart att som arbetsgivare erbjuda en sund arbetsmiljö.

Men det handlar också om mjuka faktorer. Från psykosocial organisations- och arbetsmiljöforskning vet vi att sociala kontakter är avgörande för hälsa och trivsel på arbetsplatsen. Mötesplatser behövs för att stimulera kreativiteten och människor behöver sociala kontakter för att må bra. Men för chefen gäller det att inte snacka bort tiden. Magasinet Ingenjören skriver i en mycket läsvärd artikel, baserad på en förstudie från KTH, att när ett 60-tal chefer fick uppskatta hur mycket av deras tid som gick åt till återkoppling till medarbetare hamnade siffran på 40 procent medan den egentliga siffran i stället låg på mellan noll och två procent.

Hjärnforskning visar att positiv feedback ger en riktig rusch av lyckosubstansen dopamin. I en artikel hos Computer Sweden intervjuades Marie Ryd, doktor i medicinsk vetenskap, utbildad vid Karolinska Institutet i Stockholm, om varför feedback påverkar medarbetare.

– När man får beröm aktiveras belöningscentrum, och signalsubstansen frigörs. Det gör att vi vill göra mer av det vi fick beröm för. En chef som styr genom “management by fear” sätter hjärnan i hotläge. Styr man på det sättet så skapar man tunnelseende hos den anställde, säger Marie Ryd i artikeln.

Det går alltså att påverka stämningen och produktiviteten genom vad man säger och hur man agerar på jobbet. För chefen gäller det att i utvecklingssamtal noga välja sina formuleringar. Inledningsvis är det bra att berömma den anställdes styrkor för att sedan gå vidare och tala om de områden där personen kan utvecklas ytterligare. Enligt Marie Ryd är dock berömmet för vardagliga sysslor viktigt. Då frigörs dopamin som bidrar till viljan att göra ett ännu bättre jobb.

Så frågan är nu: vad kommer du som chef att säga till dina medarbetare för att göra såväl veckan som resten av hösten både produktiv och trivsam?

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.