Digitala hjälpmedel motverkar lost sales

Detaljhandeln genomgår stora förändringar inte minst när det gäller teknisk utveckling och implementering av e‐handel. Med hjälp av digitala hjälpmedel kan fysiska butiker öka såväl konverteringsgraden från besökare till kund och kundnöjdheten.

Inom detaljhandeln händer det mycket. Konsumenterna beter sig annorlunda än förut vilket skapar utmaningar för både butiker och handelsplatser. Nuförtiden kliver många kunder in i en viss butik med avsikten att köpa en specifik vara. Ofta har konsumenter redan sett varan på nätet och kanske jämfört dess prestanda mot andra motsvarande varor online. Att ta hem försäljningen tycks lätt men i själva verket uppstår ibland problem som gör att kunder inte köper något.

Ofta handlar det om att kunden inte hittar varan i butiken. Kanske finns den inte där den låg sist eller så saknades produkten i just den färg som kunden sökte. Ibland handlar det om att det tar för lång tid att hitta en ur personalen som kan svara på frågor om produkten, att köerna till kassorna är för långa eller att priset i butik är dyrare än på webben. För detaljhandlaren kan detta leda till ett så kallat lost sale när kunden inte handlar utan istället går tomhänt från butiken.

Enligt Madeleine Olsen på Viametrics kan stora delar av problemet med lost sales komma att försvinna när mobila tekniker blivit ett naturligt hjälpmedel i den fysiska butiken. För handlarna gäller det att hålla koll på hur kundströmmarna och besöksantalet förändras över tid, då kan det bli lättare att bestämma hur stor personalstyrkan behöver vara vid olika tider på dagen. Just denna typ av mätverktyg levererar Viametrics. Med hjälp av denna teknik kan detaljhandlare även jämföra kundtillströmningen mellan olika butiker i exempelvis en galleria eller mellan butiker inom samma kedja men på olika fysiska platser.

Informationsproblemet däremot skulle kunna lösas med hjälp av digitala tjänster i kundens mobiltelefon. De flesta lösningar baseras på appar och på Göteborgs Universitet pågår just nu ett forskningsprojekt kring hur konsumenter använder olika typer av appar när de handlar i fysiska butiker. De samlar ännu in material att analysera och om man vill delta går det fint att fylla i detta formulär med en berättelse om en upplevelse av en detaljhandelsrelaterad app. Vi på NCC ser fram emot att ta del av forskningsresultaten framöver.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.