Detta betyder arbetsplatserna för stadens utveckling

När arbetsplatsen möjliggör innovation står framtidens välfärd som vinnare. Därför ser vi en direkt koppling mellan goda arbetsmiljöer och hållbar samhällsutveckling.

Innovation är nyckeln till framtidens välfärd. Det skapar tillväxt som leder till fler framgångsrika företag och fler arbetstillfällen. Fler jobb innebär ökade skatteintäkter till kommunerna vilket i sin tur leder till fler lärare, fler sjukhusplatser och ökad välfärd.

Morgondagens lösningar tar form på landets arbetsplatser, ofta i kommersiella sammanhang. Bakom varje framgångsrikt företag står dess medarbetare. Medarbetare som behöver verktyg för att även fortsättningsvis kunna leverera de idéer, produkter, tjänster och innovationer som driver företaget framåt.

Det främsta verktyget är arbetsplatsen och arbetsmiljöernas kvalitet påverkar därmed vårt framtida välstånd och attraktionskraft. Därför är goda arbetsmiljöer en angelägenhet för hela Sverige.

Arbetsmiljön som innovationsverktyg

Ett modernt kontor som anpassats utifrån den verksamhet som ska skötas där blir såväl företagets ansikte utåt som en plats där medarbetarna kan arbeta effektivt. Människor som mår bra på arbetsplatsen har lägre sjukfrånvaro, presterar bättre och genererar därigenom mer vinst till företaget. Samtidigt blir det allt viktigare att erbjuda en inspirerande arbetsmiljö i rätt läge för att locka till sig och behålla de bästa medarbetarna. Därför är det inte så konstigt att allt fler företag ser kontoret som ett affärsstrategiskt verktyg.

När företagen växer så mår även staden bra och det behövs fler bostäder för de anställda. Ett tydligt exempel på detta ser vi i Hagastaden i Stockholm där utvecklingen börjar med jobben. Till den första etappen av Torsplan har Axfood, Mekonomen och andra företag och myndigheter redan flyttat eftersom de insett hur viktig rätt arbetsmiljö är för medarbetarnas möjligheter att bli bäst på det de gör.

Runt Torsplan växer Hagastadens bostäder fram liksom samhällsservice och gemensamma ytor för hela stadens invånare. Samtidigt utvecklar vi den andra etappen av Torsplan som dessutom miljöcertifieras genom världens mest krävande miljöcertifiering BREEAM Outstanding.

Just därför ser vi på NCC vårt uppdrag att utveckla kommersiella fastigheter som en given del i utvecklingen av svenska städer, företag och enskilda individer.

Här bygger vi den andra etappen av Torsplan. I bakgrunden syns den färdiga etappen. De båda husen betyder mycket för både Hagastaden och Stockholms utveckling.

Här bygger vi den andra etappen av Torsplan. I bakgrunden syns den färdiga etappen. De båda husen betyder mycket för både Hagastaden och Stockholms utveckling.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.