Det nya arbetslivet

Microsoft har valt ett aktivitetsbaserat öppet landskap där de enda medarbetarna som har fasta platser är IT-support och reception. Vi var ett par stycken från NCC som hoppade in i en av våra elbilar och åkte dit.

Förra veckan höll Microsoft öppet hus i sina renoverade lokaler i Akalla utanför Stockholm. Lokaler som jag knappt kände igen trots att jag jobbade där i flera år. Heléne Lidström, projektledare DNA på Microsoft, välkomnade oss med ett spännande föredrag om det nya arbetslivet. Det handlar om att jobbet inte nödvändigtvis är en plats man åker till. Världen förändras, teknikutvecklingen går snabbt och generation Y ställer höga krav på arbetsgivarna. Som företag gäller det att locka de främsta talangerna och där spelar arbetsmiljön en viktig roll.

Hos Microsoft stod tidigare 650 skrivbord. Beläggningsgraden var bara 25 % medan de 82 konferens- och grupprummen ständigt var bokade. Ville medarbetarna få lugn och ro arbetade de ofta hemma medan de som sökte kreativitet letade upp andra, tillfälliga arbetsplatser utanför kontoret. Heléne Lidström var en av dem som såg lösningen på problemet och identifierade behovet av en arbetsmiljö som anpassats utifrån de arbetsuppgifter som ska utföras.

En arbetsmiljö som ger möjlighet till både koncentration och kreativitet. Grupparbete men också enskilt arbete. Nu använder Microsoft färre kvadratmeter men ändå är beläggningsgraden högre. Antalet resursrum är betydligt fler och medarbetarna kan välja mellan att sitta i det knäpptysta rummet som kallas Akvariet, i Sportsbar där en jukebox spelar musik eller på bottenvåningens café. Eller på några av de många andra sittplatserna som skapats utifrån de olika teman som kännetecknar varje våningsplan.

Resan till ett aktivitetsbaserat öppet landskap var inte en dans på rosor. Förändringsarbete måste förankras för att medarbetarna ska känna sig delaktiga. Enligt Heléne handlar det om att utvärdera, informera, inspirera, engagera och sedan aktivera. För att slutligen utvärdera igen. Vid den sista utvärderingen är det dock sällan någon som vill gå tillbaka till det gamla kontoret. Ofta behöver företag stöd för att kunna göra resan till ett nytt kontor. Det handlar också om att se det som ett förändringsprojekt, inte en renovering berättade Heléne som avslutade den spännande föreläsningen med konstaterandet:
Vi byggde inte om vårt kontor. Vi utvecklade vår affär!

 

Här sitter jag tillsammans med Heléne Lidström på våningsplanet som kallas Parken. De vita pallarna intill oss har utformats för att erbjuda förvaringsutrymmen för laptops.

 

Jag passade på att prata med några av de anställda på Microsoft som trivs i det öppna lanskapet.

 

 

 

I det nya arbetslivet är vi rörliga och använder tekniken i allt större utsträckning för att sköta våra jobb. Arbetet är inte nödvändigtvis en plats man går till. Själv sköter jag ofta både mail, blogg och sociala medier från mobilen.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.