Det lönar sig med bra inomhusklimat

Ett bra inomhusklimat är viktigt, men det handlar också om ljud och vibrationer liksom ljusförhållanden som exempelvis tillgång till dagsljus. För höga och låga temperaturer påverkar hälsa och arbetskapacitet negativt. Ett sunt inomhusklimat däremot stimulerar produktivitet och resulterar i att människor trivs på jobbet. Bristande inomhusklimat påverkar negativt

Ett bra inomhusklimat är viktigt, men det handlar också om ljud och vibrationer liksom ljusförhållanden som exempelvis tillgång till dagsljus. För höga och låga temperaturer påverkar hälsa och arbetskapacitet negativt. Ett sunt inomhusklimat däremot stimulerar produktivitet och resulterar i att människor trivs på jobbet. Bristande inomhusklimat påverkar negativt

Muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation kan bli resultatet av drag i inomhusluften. Hos människor balanseras normalt värme som förloras till omgivningen av kroppens egen värmeproduktion. Vid låg fysisk aktivitet i kyla kan det vara svårt att behålla en normal kroppstemperatur, särskilt i de yttre delarna av kroppen. Direkta hälsoeffekter till följd av låga temperaturer är enligt Socialstyrelsen hjärt-, kärl-, och lungrelaterade sjukdomar.

Välmående medarbetare presterar bättre
Enligt Arbetsmiljöverket kan hög värme bidra till trötthet, illamående, huvudvärk och nedsatt koncentration vilket påverkar arbetsförmågan negativt. Det beror på att kroppens naturliga svar på hög värme är att sänka arbetstakten för att minska kroppens egen värmeproduktion. När uppmärksamhet, inlärningsförmåga och omdöme försämras ökar antalet felhandlingar och därmed olycksfallsrisken. Människors humör påverkas alltså av värmebelastning på samma sätt som av annan stress. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv lönar det sig därför att erbjuda medarbetare ett gott inomhusklimat eftersom produktivitet och kvalitet kan upprätthållas.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.