Designfaktorer, beteenden och hälsa

Uttryck som ”akustiskt beteende” och liknande uttryck som alla relaterar till hur omgivningen påverkar oss kräver sin förklaring. Flera designfaktorer som ljud, ljus, luft och färg finns ju överallt i en byggnad, men hur hänger de ihop så att vi mår bra? Och kan jobba bra? Ett stort problem på många kontor i dag handlar om akustiken och den stress många upplever av att ständigt utsättas för störningar av prat och buller av olika slag. Eller så känns det för dragigt, eller så upplever man för dåligt ljus och så vidare. Med andra ord – allt är upplevelsebaserat – man talar om hur man ”känner”. Det har ofta sin grund både i faktisk brist i lokalerna men ibland också i missnöje med att inte kunna påverka sin arbetsmiljö eller känna sig delaktig i organisationen. Vilket svaret än är så är det värdefullt för ledningen att ta det på allvar och lösa problemet.

Uttryck som ”akustiskt beteende” och liknande uttryck som alla relaterar till hur omgivningen påverkar oss kräver sin förklaring. Flera designfaktorer som ljud, ljus, luft och färg finns ju överallt i en byggnad, men hur hänger de ihop så att vi mår bra? Och kan jobba bra? Ett stort problem på många kontor i dag handlar om akustiken och den stress många upplever av att ständigt utsättas för störningar av prat och buller av olika slag. Eller så känns det för dragigt, eller så upplever man för dåligt ljus och så vidare. Med andra ord – allt är upplevelsebaserat – man talar om hur man ”känner”. Det har ofta sin grund både i faktisk brist i lokalerna men ibland också i missnöje med att inte kunna påverka sin arbetsmiljö eller känna sig delaktig i organisationen. Vilket svaret än är så är det värdefullt för ledningen att ta det på allvar och lösa problemet.

Det krävs kunskap om människors psykiska behov och förutsättningar för att förstå problematiken och för att kunna hitta lösningar. Om man lär sig hur vi reagerar biologiskt under kombinationer av exempelvis ljus och färg är det lättare att utforma lokaler så de passar människorna som ska vistas där. Ibland ska de stimulera till aktivitet och ibland till koncentration, och då finns de oslagbara designfaktorerna färg och ljus nära tillhands – gärna i kombination med mönster och form.

Det handlar hela tiden om att lägga ett komplicerat pussel. Målet är ju oftast att utforma lokaler och kontor som ger energi och lockar till engagemang för människorna som ska jobba där. Det är nya kulturer som ska byggas och nya beteenden har oftast inte hunnit landa samtidigt som man flyttar in i sina öppna landskap. Det tar tid att förändra och vi människor är inte lika snabba på att ta till oss förändringar som omvärlden gör. Där tror jag att man kan plocka bra delar från aktivitetsbaserade kontor – om delarna utformas utifrån varje företags behov och stil.

Alexandra More på MORE design & concept är genom både forskning och lång erfarenhet specialist inom området. Enligt Alexandra är designfaktorer flera delar i en helhet, som om man hanterar dessa rätt i varje situation, så skapas en helhet som håller över tid. Till slut har välmående i arbetslivet börjat betraktas som en viktig framgångsfaktor för att företag ska lyckas. Om man ser till människans bästa så ser man också till det bästa för både platsen och organisationen. Något som vi alltid tänker på när vi utformar framtidens miljöer för arbete.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.