Därför behövs bra ljus på lagret

Hur ser arbetsmiljön ut på ditt lager? Vi berättar varför rätt ljus på lagret ger dig och dina medarbetare rätt förutsättningar för att må bra och jobba effektivt.

Genom forskning vet vi sedan länge att det finns en solklar koppling mellan ljus och hälsa. Med rätt belysning känner vi oss piggare och orkar mer under arbetsdagen. Däremot är det oftast kontor som åsyftas när ljuset på arbetsplatsen kommer på tal. Vi har själva berättat mycket om belysning i kontorsarbetsmiljöer men nu är det dags att rikta strålkastaren mot de arbetsplatser där ett fönster intill arbetsstationen är oerhört sällsynt – nämligen lagerlokaler. Att rätt ljus är nödvändigt för att vi ska se vad vi arbetar med och för att kunna röra oss utan risk i lokalen känns självklart men så ser inte verkligheten ut på alla håll.

Bra belysning borde vara lika självklart som ergonomiska lyfthjälpmedel för att undvika att vi spänner oss eller arbetar i en felaktig ställning. Dessutom måste ljuset placeras rätt så att vi inte skuggar arbetsstationen med vår egen kropp.

Även plötsliga ljusförändringar, som att exempelvis gå mellan ett dåligt upplyst och ett väl belyst vanligt lager, kan skapa problem. Ögat behöver en viss tid på sig för att anpassa sig när vi förflyttar oss mellan väl belysta och mindre väl belysta rum. Att jobba i arbetslokaler som saknar dagsljus och som är dåligt upplysta innebär också att halten av hormonet melatonin i kroppen stiger enligt Prevent. Melatonin är ett åldersrelaterat sömnhormon.

Så hur lyckas man i miljöer som inte släpper in så mycket dagsljus?

Arbetsmiljöverket har bindande krav om hur belysningen ska vara och de kraven hittar du i paragraf 9-15 i föreskrifterna om Arbetsplatsens utformning. Jag bad Per Nylén, avdelningsdirektör vid enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer på Arbetsmiljöverket, att lista de viktigaste punkterna.

§9 Om lagret saknar dagsljus ska detta kompenseras genom att ordna så goda dagsljusförhållanden som möjligt under raster och pauser

§11 Belysningen för lagerarbetare ska vara 200 lux men arbetet innebär oftast att man behöver läsa text både på hyllor och på produkter. Belysningen ska därför vara anpassad för de synkrav som arbetsuppgifterna kräver.

§11 (forts). Ibland är armaturerna felriktade och orsakar bländning, det är besvärande och det tar då längre tid att utföra arbetsuppgifterna. Alla tjänar på att rikta in armaturerna så att de uppfyller kravet på bländfri belysning.

§12 Skillnaden mellan ljusa och mörka utrymmen får inte skilja så mycket att det blir svårt att se tydlig när man förflyttar sig. Det innebär ökad risk att till exempel snubbla eller slå i utstickande hörn och kanter.

Genom att planera lagrets ljusmiljö ordentligt och gärna i ett tidigt stadium av lagerlokalens utveckling skapar du förutsättningar för välmående medarbetare att prestera på topp.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.