Dålig arbetsmiljö får människor att pensionera sig i förtid

Är arbetsmiljön dålig kan det påverka människors val om att gå i pension tidigare än normalt. Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har betydelse. Detta enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

En dålig arbetsmiljö kan få människor att gå i pension före 65-års ålder. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön påverkar beslutet. Och resultatet ur ett företags- och samhällsperspektiv är inte särskilt positivt.

Stress och andra psykosociala faktorer, som låg kontroll, tillsammans med höga krav, ökar risken för att människor lämnar arbetslivet i förtid skriver forskarna i rapporten. Detsamma gäller för dåligt socialt stöd, och då framförallt från människor i chefsposition. Också fysiska arbetsmiljöfaktorer har betydelse, visar rapporten. Höga ljud, repetitiva monotona arbetsuppgifter, tunga lyft och obekväma arbetsställningar är andra exempel på faktorer som ökar risken för att äldre lämnar arbetslivet i förtid.

Arbetsmiljöerna måste anpassas till äldre

Tidig pensionering är en kostnad för samhället enligt Jonas Månsson, docent vid institutionen för nationalekonomi och statistik vid Ekonomihögskolan och tillika en av tre forskare bakom rapporten.

Åldrande befolkningar är ett globalt fenomen. I Sverige kommer antalet personer som är 65 år eller äldre att öka markant till år 2030 enligt Statistiska Centralbyråns prognos. Detta kommer att påverka den framtida arbetskraftens sammansättning. Samtidigt är andelen ungdomar som närmar sig de yrkesaktiva åldrarna låg i många EU-länder.

Tillsammans resulterar detta i en stigande försörjningsbörda och brist på arbetskraft. Givet utvecklingen enligt befolkningsprognosen krävs cirka 400 000 fler sysselsatta till år 2030 för att behålla försörjningsbördan på dagens nivå enligt Susanna Toivanen, docent i sociologi vid Stockholms Universitet.

För att åstadkomma detta vore den mest effektfulla förändringen att fler arbetar efter att de fyllt 65 år eftersom att det är bland dem den största arbetskraftsreserven finns i framtiden. Pensionsåldersutredningen menar att åtgärder inom arbetsmiljö är nödvändiga för att fler ska kunna arbeta längre upp i åldrarna. Något som alltså stärks av Arbetsmiljöverkets rapport.

Att förutse framtidens arbetsliv är förknippat med stor osäkerhet och ju längre fram vi försöker se, desto större är osäkerheten berättar Susanna Toivanen. På NCC arbetar vi kontinuerligt med forskning och trendspaning för att ta reda på vad som kommer att krävas i framtidens arbetsmiljöer. Kunskapen implementerar vi sedan när vi utvecklar nya kontorsfastigheter.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.