Dagliga skratt och positiva upplevelser gör oss mer effektiva och kreativa

När Martin och Silvia på ekonomiavdelningen underhåller varandra med en rolig historia eller video på nätet, ger det dem mycket mer än bara en paus från arbetsuppgifterna. Flera studier visar att glada medarbetare är bättre på att komma på bra lösningar på verksamhetens utmaningar.

När Martin och Silvia på ekonomiavdelningen underhåller varandra med en rolig historia eller video på nätet, ger det dem mycket mer än bara en paus från arbetsuppgifterna. Flera studier visar att glada medarbetare är bättre på att komma på bra lösningar på verksamhetens utmaningar.

Forskning inom positiv psykologi visar att våra sinnestillstånd har en avgörande betydelse för hur vi tänker och utför olika uppgifter. Undersökningar har dokumenterat att människor som befinner sig i ett positivt sinnestillstånd bland annat bearbetar information snabbare, fattar beslut mer effektivt och tänker mer kreativt. I mina egna undersökningar ser jag också detta fenomen gestaltas av många medarbetare. Man arbetar helt enkelt på ett annat sätt när man har det roligt tillsammans med sina kollegor och upplever positiva känslor i vardagen.

Organisationskulturen och kontoret ska bana vägen
Data från mina egna undersökningar visar att det positiva sinnestillståndet hos medarbetarna skapas av organisationskulturen. Det bör helt enkelt finnas inneboende i organisationskulturen att medarbetarna socialiserar och har det roligt tillsammans i vardagen, och här ligger en del av ansvaret hos ledningen och kontorets utformning.

Kontoret kan bana väg för god stämning genom att vara öppet, eftersom det stöttar det spontana samtalet och skapar tillfällen för att skratta mer tillsammans och uppleva fler positiva sinnestillstånd än man hade gjort på ett hemma- eller enskilt kontor. När medarbetarna kan höra varandra i det öppna kontorslandskapet begränsas inte en rolig kommentar eller händelse till en liten grupp, utan utspelar sig i stället inför hela avdelningen eller teamet.

En god investering
Att det är en god ekonomisk investering att ledare och medarbetare tillsammans bidrar till positiva upplevelser i vardagen kan vi se i kopplingen mellan medarbetarnas mentala överskott och robusthet (även kallat psykologiskt kapital) och deras tendens att söka sig bort från arbetsplatsen. När medarbetarna upplever positiva känslor i vardagen hamnar det helt enkelt på deras mentala konto som psykologiskt kapital, dvs. en resurs som de kan ta av när de upplever utmaningar eller inte trivs på arbetsplatsen. Ligger vi på plus på vårt mentala konto betyder det enligt forskningen att:

  • vi i högre grad tror att vi med rätt insats kan lösa krävande uppgifter
  • vi är mer optimistiska om att lyckas med våra uppgifter nu och i framtiden
  • vi är bättre på att nå våra mål och hitta alternativa vägar för att nå dem, när det krävs
  • vi är bättre rustade för att ta oss an utmaningar och motgångar i vårt arbete

Det dagliga skrattet och goda humöret på kontoret verkar avstressande, ger energi, ökar arbetsglädjen och styrker samarbetet och sammanhållningen mellan kollegorna. Så kanske är det inte så dumt att dela en rolig historia med kollegan bredvid.

/Thomas L.W. Toft, Industrial PhD Student hos NCC Property Development Danmark

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.