BREEAM-SE lanseras den 24 april

För att vi på NCC ska kunna säkerställa våra fastigheters miljöprestanda väljer vi att använda det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM. Det är ett poängbaserat verktyg där en fastighets miljöpåverkan utvärderas mot fastställda riktvärden.

Den 24 april lanseras den svenska versionen BREEAM-SE. Syftet är att minska bygg- och fastighetsbranschens miljöpåverkan och att öka förståelsen för värdet av miljöcertifiering av fastigheter.

Måtten som används inom såväl den internationella versionen som i BREEAM-SE representerar ett brett spektrum av kategorier och kriterier från energi till ekologi. Energi- och vattenanvändning, inomhusklimat, föroreningar, transporter, byggnadsmaterial, avfallshantering och förvaltningsprocesser är ett urval av alla de aspekter som utvärderas.

Nu har äntligen en svensk version av BREEAM tagits fram vilket kommer göra det lättare att både använda systemet och att kommunicera dess nytta till olika intressenter. Under april och maj bjuder Sweden Green Building Council med bland annat NCC som samarbetspartner in till ett flertal lanseringsevent på olika platser runt om i Sverige.

På eventet i Stockholm den 24 april berättar Patrik Engman, etableringschef på Max Hamburgerrestauranger, om BREEAM ur ett kundperspektiv. Max har valt att etablera en restaurang i Torsplan etapp 1 och Patrik berättar om sina tankar kring och erfarenheter av BREEAM.
I Malmö den 8 maj är det Annika Harlegard, miljöchef på Sydsvenskan, som delger oss sina erfarenheter kring flytten till NCC:s BREEAM-certifierade fastighet Triangeln. Det avslutande lanseringseventet arrangeras i Göteborg och då står Mickey Johansson, vice VD på WSP, för kundperspektivet i och med att WSP etablerat i Ullevigatan 17-19.

Fastighetsbranschen står för en tredjedel av samhällets miljöpåverkan. Miljöcertifiering av fastigheter är ett viktigt verktyg för att minska denna och skapa ett mer hållbart samhälle. Jag tror att BREEAM-SE kommer att spela en viktig roll.

NCC:s kontors- och handelsfastighet Torsplan miljöcertifieras i BREEAM nivå Excellent.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.