Bra stadsplanering är tillväxtfrämjande

NCC Property Development är ett av nordens största fastighetsutvecklingsbolag och ett affärsområde inom NCC som arbetar med hela processen kring att utveckla mark; från detaljplaner till byggnation, uthyrning och försäljning.

NCC Property Development är ett av nordens största fastighetsutvecklingsbolag och ett affärsområde inom NCC som arbetar med hela processen kring att utveckla mark; från detaljplaner till byggnation, uthyrning och försäljning.

Vi tar oss an stora projekt vilket gör oss till en viktig samhällsaktör i alla storstadsregioner i norden. NCC bygger många bostäder och det är på bostäder fokus i samhällsdebatten har legat. Men vi som bor måste också jobba nånstans. Många flyttar till städer som utvecklas för att det är där det finns arbete, handel, utbildning och service. Det är det som är grunden för en socialt hållbar stad, på sikt.

Arbetsplatserna är inte bara stadens ekonomiska motor, de är också den sociala motorn. Ett starkt näringsliv är avgörande för att alla mål, ambitioner och visioner för social hållbarhet ska kunna nås. Det är grunden för möjligheten till försörjning. Därför måste näringslivets behov tas på större allvar även i den fysiska planeringen.

Interiör kontorDet finns en föreställning om att arbetsplatser kan byggas var som helst. Så är det inte. Företag ställer stora krav på attraktivitet och närhet till kommunikationer. Kontor är ett viktigt verktyg för företag som konkurrerar om arbetskraften. Man efterfrågar ett attraktivt läge med närhet till serviceutbud och goda grannar som kan skapa klusterfördelar och man vill befinna sig nära kollektivtrafikhubbar för att ha ett stort upptagningsområde.

En studie från analysföretaget Evidens visar att kontorssysselsättningen ökar i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg samtidigt som tillgängligheten minskar. Det finns en stor arbetsplatsbrist. Studien visar också att tillgänglighet med kollektivtrafik och utbud av service i form av restauranger, handel, caféer mm är det som avgör attraktiviteten och betalningsviljan för kontorsyta. Enligt studien förklarar tillgänglighet hela 78% av hyresskillnaderna mellan olika områden.

Placering av kontor nära platser med hög tillgänglighet ger hushåll kortare pendlingstider och medger därför regionförstoring, vilket i sig ger högre tillväxt på sikt. Många tillväxtregioner skulle därför behöva prioritera näringslivsfrågorna mer för att kunna försörja välfärden i framtiden. Det är mer en regional fråga än kommunal och det handlar om stora behov av infrastruktur och attraktiva arbetsplatser – men också om logistik. Bristen på platser för logistiknoder kan utgöra en stor potentiell risk för såväl stadens framtida försörjning som regionens tillväxt.

Som stor fastighetsutvecklare sitter vi på NCC på stor kunskap när det gäller hur attraktiva och hållbara arbetsplatser kan byggas. Det är det vi vill bidra med när det ska byggas blandstad som fungerar.

Lyssna gärna på mig när jag utvecklar det här resonemanget i Stadspodden tillsammans med Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd Stockholms stad och Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare.

/Carola Lavén, affärsområdeschef NCC Property Development

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.