Bra luft och rätt ljus får oss att må bra på kontoret

Dagsljus och god luftkvalitet är grundläggande faktorer som påverkar hur vi mår på kontoret. Nu stärks vår forskning ytterligare av World Green Building Councils nya rapport.

Går ökat välmående att mäta i siffror? Den frågan ställer den nya rapporten Health, Wellbeing and Productivity in Offices: The Next Chapter for Green Building från World Green Building Council. Svaret är ett rungande ja.

Enligt World Green Building Council påverkar kontorsbyggnaders utformning märkbart hälsa, välmående och produktivitet hos dem som arbetar i huset. Förutom luftkvalitet och dagsljus lyfter deras rapport fram fönsterutsikt, interiör, akustik, inomhustemperatur och läge som påverkande faktorer.

Att det finns ett samband mellan olika typers kontorsmiljö och personalens hälsa och välbefinnande har både svensk och internationell forskning bevisat. Att resultaten nu kopplas tydligt till produktivitet är ett steg i rätt riktning menar Susanna Toivanen som forskat i samarbete med oss på NCC under flera års tid.

Rätt kontor gör gott

Trots det är det långt från alla företag som väljer att förändra eller byta arbetsmiljö. Detta kan bero på svårigheten att mäta vinsten av en flytt till ett verksamhetsanpassat och hållbart kontor i faktiska siffror. Därför har World Green Building Council tagit fram ett ramverk som ska göra det möjligt att mäta hur en byggnad och dess inomhusmiljö påverkar medarbetarnas trivsel och resultat.

När fler företag förstår sambandet mellan medarbetare, deras arbetsplats och prestation kommer säkerligen fler organisationer att fatta investeringsbeslut baserat på detta. Redan nu ser vi att våra hyresgäster förstått varför rätt arbetsmiljö är nödvändigt.

Sydsvenskan prioriterar arbetsmiljön

Sydsvenska Dagbladet beslutade sig för att lämna lokalen i Segevång där redaktionen suttit sedan 1960-talet och flyttade till nya Triangeln. Enligt Lars Dahmén, vd på Sydsvenskan, sökte företaget en öppen och funktionell miljö där medarbetarna kan mötas över avdelningsgränser.

– Bra arbetsmiljö bidrar till att anställda mår bättre och är friskare samtidigt som det blir roligare att jobba när arbetsklimatet är kreativt och dynamiskt, säger Lars Dahmén.

Arbetsmiljön ska göra det möjligt att förbättra det individuella resultatet, stimulera människor att arbeta tillsammans, underlätta kommunikationen och öka trivseln. Sammantaget får arbetsplatsens effektivitet en positiv inverkan på resultat och kundnöjdhet, och därmed även på intäkterna. Rätt utformade lokaler bidrar till resultat som långt överskrider dess investering.

Robert

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.