Big Data ger transportbranschen nya möjligheter

Digitaliseringen av all världens information går fort. Och all data som dagligen samlas in behöver hanteras i realtid. Det kallas Big Data och tillgången till all denna information bjuder på hittills oanade möjligheter. Harvard Business Review skrev redan i våras i sin blogg om hur Big Data kommer att påverka hur vi utvecklar affärsverksamheter i framtiden. Fler branscher har redan tagit steget. Att öka processeffektiviteten och kundupplevelsen ligger högst på prioritetslistan för de företag som installerar Big Data-lösningar skriver ComputerSweden i en väldigt intressant artikel som du kan läsa här. Handelsaktörer, försäkringsbolag, banker samt media- och kommunikationsföretag ligger relativt långt fram i utvecklingen.

Digitaliseringen av all världens information går fort. Och all data som dagligen samlas in behöver hanteras i realtid. Det kallas Big Data och tillgången till all denna information bjuder på hittills oanade möjligheter. Harvard Business Review skrev redan i våras i sin blogg om hur Big Data kommer att påverka hur vi utvecklar affärsverksamheter i framtiden. Fler branscher har redan tagit steget. Att öka processeffektiviteten och kundupplevelsen ligger högst på prioritetslistan för de företag som installerar Big Data-lösningar skriver ComputerSweden i en väldigt intressant artikel som du kan läsa här. Handelsaktörer, försäkringsbolag, banker samt media- och kommunikationsföretag ligger relativt långt fram i utvecklingen.

Däremot ligger logistik- och transportbranschen ännu efter. Dock finns en enorm potential men utmaningen för logistik- och transportbranschen ligger i att koordinera digitaliseringen av infrastruktur, gods, fordon och affärsprocesser med utvecklingen av system för att hantera och analysera den data som efter digitaliseringen blir tillgänglig. Just denna utmaning och de framtida möjligheterna tog vi fasta på i en artikel som publicerades här på ncc.se och i vårt nyhetsbrev Future Logistics.

Vi intervjuade Per Olof Arnäs, forskare inom logistik på Chalmers. Han lyfte särskilt fram vikten av att standardisera beslutsfattningen i branschen men för att det ska gå behövs en ny typ av beslutsunderlag.

– Vi behöver realtidsdata och system där informationen kan hanteras, sa Per-Olof Arnäs i artikeln och poängterade att det går långsamt att skapa digitala informationslänkar mellan logistikfastigheter och fordon.

Sedan måste branschens aktörer lära sig att hantera större datamängder på kort tid. Det handlar exempelvis om kombinationer av vad som sägs på Twitter om köerna på E6:an, SMHI:s rapport om hala vägar, information om vilka tider en omlastningscentral är öppen och hur länge det värmekänsliga godset kan ligga lastat. Och just detta är Big Data för transportbranschen.

I framtiden finns fler möjligheter. En av dem är enligt Per Olof Arnäs digitalisering av terminalportar. Om terminalportar som transportörer behöver access till, digitalt kan förstå vilka fordon som befinner sig ett visst antal mil från terminalen, och yttergrindarna sedan känner igen fordonen kunde fordonen digitalt får vägvisning till rätt avlastningsstation.

För oss som fastighetsutvecklare handlar det naturligtvis om att ta denna utveckling med i beräkningen inför framtiden och att tillsammans med våra kunder utveckla logistikfastigheter som står redo när digitaliseringen av logistikbranschen får sitt verkliga genombrott.

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.