Bättre prestanda och nöjdare medarbetare med Leesman

Vad kan ditt företag få ut av att göra en Leesman Study och vad är det som gör en lokal högeffektiv? Tjänsteföretaget ISS har uppnått fina resultat tillsammans med Leesman genom att utgå från sina medarbetare och kunder.

Vad kan ditt företag få ut av att göra en Leesman Study och vad är det som gör en lokal högeffektiv? Tjänsteföretaget ISS har uppnått fina resultat tillsammans med Leesman genom att utgå från sina medarbetare och kunder.

ISS huvudkontor i Köpenhamn är en arbetsplats med mycket hög prestanda, enligt Leesman Index. Mycket av förklaringen står att finna i ISS arbete med att fokusera på människorna.

Slutanvändaren avgörande för höga poäng
Genom hela projektet har ISS haft som mål att öka sin medarbetarnöjdhet, vilket har betytt att de noga har undersökt hur den påverkas positivt.

– Jag tror att vi får höga betyg inom Leesman för att vi redan i början av projektet har prioriterat slutanvändaren. Vår grundtanke om att nöjda medarbetare ger nöjda kunder, vilket i sin tur ger högre omsättning, samverkar mycket bra med Leesman, säger Caspar Hansen, PMO Manager på ISS Facility Services.

ISS huvudkontor i Köpenhamn nådde höga poäng eftersom organisationen klart kunde definiera sina användarbehov. De parametrar som var viktigast för medarbetarna var också de parametrar där kontoret gjorde bra ifrån sig.

– För oss har det varit en uppenbarelse att arbeta flitigt med Leesman. Vi har i dag en mycket bra känsla för hur vi skapar en miljö som stöttar våra medarbetares arbetsdag och en bra känsla för vilka faktorer som leder till ökad prestanda i företaget, säger Caspar Hansen.

Lärdomarna från Leesman ger bättre prestanda
På ISS huvudkontor i Köpenhamn har man implementerat en aktivitetsbaserad arbetsmiljö med tydliga rötter i konceptet New Ways of Working. För att hålla konceptet tydligt, effektivt och relevant också över tid använder man sig av Leesman Index.

– Leesman Index ger oss stora mängder data om vår arbetsplats och detta ger oss fortsatt ammunition för att spetsa till vårt koncept, säger Caspar Hansen.

Man har till exempel lärt sig att byggnadens interiör inte stödjer telefonsamtal riktigt så bra som man hade förväntat sig och att aspekter inom den fysiska arbetsmiljön som temperaturkontroll, luftkvalitet och buller påverkar alla medarbetare och deras resultat. Med dessa nya kunskaper i bagaget går ISS vidare för att jämföra sig med de 15 bästa i Leesmans undersökning och ser vad de kan göra för att förbättra sina resultat. På de punkter som man ser förbättringsmöjligheter ger man förslag på implementeringar av olika förändringar i konceptet.

– Här är Leesman helt centralt, eftersom vi kan rättfärdiga våra förslag med direkt hänvisning till där vi presterar något sämre än topp 15. På så vis vet vi att vi träffar rätt i vad som påverkar prestanda, välbefinnande, vårt varumärke eller andra väsentliga KPI:er, säger Caspar Hansen.

Denna strategi har slagit väldigt väl ut: ISS senaste Leesman-mätning är faktiskt den högsta mätning som hittills registrerats i Leesmans historia.

Att arbeta med resultaten från Leesman på detta sätt gör att man hela tiden kan vara steget framför och kan planera sitt förändringsarbete mot bakgrund av riktiga data och inte bara det man tror att företaget har behov av.

Vill du tävla om en Leesman Study till ditt företag? Läs mer på ncc.se/leesmanstydy.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.