Arkitekten tipsar – så inreder du avstressande

Öppna kontorslandskap är och har blivit allt vanligare. Men hur skapar man en lugn och stressfri kontorsmiljö i ett öppet landskap? Cajsa Winge, arkitekt på Petter Öhman Arkitektkontor AB, ger sina bästa tips.

I takt med att arbetsgivare kan erbjuda flexiblare arbetsformer ställs andra krav på hur vi utformar vår kontorsmiljö. Säljmöten och resor gör dessutom att alla inte är på plats samtidigt och behovet av enskilda kontorsplatser minskar. Allt fler sitter i öppna kontorslandskap och behovet av sociala ytor i form av mötes- och grupprum ökar istället. Samtidigt behöver människor en avstressande arbetsmiljö för att kunna prestera på topp. Vi bad arkitekt Cajsa Winge dela med sig av insikter kring hur man kan skapa en sådan kontorsmiljö i ett öppet landskap.

Ljudmiljön påverkar hur vi mår och presterar 

Ljud påverkar oss otroligt mycket. Vissa jobbar bäst när det är tyst, andra lyssnar gärna på musik eller radio. Oavsett vad så ska varje individ kunna välja utifrån sina egna preferenser. Goda ljudabsorbenter är a och o. I bästa fall går det att ordna med ett bra golv och akustiktak men om det inte går att påverka så är olika textilier utmärkta tillägg. Mattor, gardiner och akustiktavlor är exempel på detta. Även krukväxter är bra för att ”slå sönder” ljudvågor. En enda tavla på en kal vägg gör stor skillnad! För också en dialog tillsammans, är det okej att prata i telefon i landskapet eller inte?

Bra belysning på kontoret är viktigt

Ett gott allmänljus OCH belysning för den egna arbetsplatsen behövs. Allra bäst är om det finns både ner- och uppljus. Dåligt ljus kan vara extremt ansträngande och även skadligt för ögonen långsiktigt.

Rätt färger och ordning och reda

Färg påverkar oss. Rött kan kännas stressigt, grönt lugnande. Men även för mycket stimuli i form av prylar stressar oss mer än vad vi tror. Se till att ha bra system för förvaring och sortering. Då blir det lätt att hålla ordning. Även intryck från resten av rummet är här viktigt att tänka på. Som exempel; även om det kan vara snyggt med synliga rördragningar och ventilationsinstallationer i taket så skapar det för de flesta en rätt rörig miljö.

För ett kontor beläget i stadskärnan kan även utsikt mot gröna tak bidra till minskad stress och ökad koncentration. Det finns i alla fall stöd för den teorin i en australiensisk studie där 150 studenter deltagit. Studenterna utförde en koncentrationskrävande uppgift på sin dator och mitt i uppgiften fick de en kort paus på 40 sekunder. Hälften av deltagarna fick se en bild av ett öde och platt betongtak medan den andra hälften fick se samma tak där betongen utbytts mot grönska. Den grupp som exponerats för bilden med växtlighet löste resterande uppgift med färre antal fel. Visst är det fantastiskt! Forskningen används nu för att lyfta fram positiva effekter av gröna tak.

Hälsningar,

Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.