Arbetsplatserna behövs också!

Finns det en näringspolitisk koppling i stadsplanering idag och finns det en risk att ”the battle of the brains”, näringslivets kanske största utmaning för tillväxt, blir underordnad behovet av bostäder?

Finns det en näringspolitisk koppling i stadsplanering idag och finns det en risk att ”the battle of the brains”, näringslivets kanske största utmaning för tillväxt, blir underordnad behovet av bostäder?

Under förra årets Almedalsvecka träffade jag olika representanter från kommuner och näringslivet och diskuterat frågan om vad som skapar tillväxt i näringslivet och hur kommunerna tar hänsyn till den konkurrenskraft som tillväxt i näringslivet innebär för städer och därmed för bostadsutveckling.

Det är på arbetsplatser, kontor och i kommersiella sammanhang som morgondagens lösningar tar form. Innovationer som skapar tillväxt som leder till arbetstillfällen och fler företag. Fler jobb innebär mer skatteintäkter till kommunerna vilket leder till fler lärare, fler sjukhusplatser och bättre idrottsarenor. Mängden och kvaliteten på arbetsplatser påverkar vårt framtida välstånd och attraktionskraft vilket är en angelägenhet för hela Sverige.

Inflyttningen till våra storstäder är på allas läppar och det råder inga tvivel om att vi behöver bygga fler bostäder. Men var finns då näringslivsfrågan på kommunernas agenda? Utan jobb – ingen hyra.

Vi på NCC eftersöker dialog om hur vi som byggföretag tillsammans med kommuner och näringsliv ska hitta nya sätt att samverka för en hållbar och levande stad. Vi kan och vill föra dialogen vidare mot gemensamma och långsiktigt bra lösningar. Detta är en dialog vi har startat och som i vill fortsätta.

Carola Lavén
Affärsområdeschef på NCC Property Development

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.