Äntligen måndag – så påverkar psykosociala faktorer dig på jobbet

Att vakna fylld av måndagsinspiration gör nog bara vi som trivs på jobbet. Vad som egentligen gör att människor trivs på sin arbetsplats är en fråga som jag, genom NCC:s in house-forskare Susanna Toivanen, fått lära mig mycket om de senaste åren.

Förutom de miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsaspekter jag bloggade om förra veckan måste arbetsplatser anpassas individuellt till dem som ska bedriva verksamhet i lokalerna. Men utöver detta, vad är det som påverkar medarbetares trivsel, välmående och prestation?  Susanna Toivanen pekar på att psykosociala faktorer spelar stor roll.

Psykosocial arbetsmiljö omfattar de faktorer och förhållanden på jobbet som kan orsaka psykologisk eller fysisk skada eller ohälsa. Det handlar alltså inte om ergonomiska möbler och bra inomhusklimat utan om icke-fysiska aspekter av arbetet. Hur ledningen lägger upp och fördelar arbetsuppgifter, hur sociala relationer mellan medarbetare fungerar och hur pass omfattande den arbetsrelaterade stressen är.

Fungerande kommunikation, att låta det vara högt i tak, är en viktig faktor som påverkar den psykosociala arbetsmiljön.

Psykosociala faktorer i arbetsmiljön kan handla både om risk- och friskfaktorer. Riskfaktorer är sådana som är skadliga för hälsan och som kartläggs genom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det är något som alla företag måste genomföra regelbundet enligt arbetsmiljölagen. Friskfaktorer är sådant som stärker hälsan och buffrar mot ohälsa på jobbet. Det kan till exempel vara ett gott socialt stöd, berättar Susanna Toivanen.

Det lönar sig att satsa på medarbetarnas hälsa. Det visade resultaten från det gränsöverskridande forskningsprojektet Hälsa och framtid som undersökte vilka organisatoriska faktorer som påverkar hur pass friska medarbetare på privata företag är. Bakom undersökningen stod Centrum för folkhälsa genom Stockholms läns landsting.

Det handlar det om att vara medveten om vilka faktorer som påverkar arbetshälsan men avgörande är hur väl dessa organisatoriska faktorer hanteras. Slutresultatet från forskningsprojektet visade bland annat att:

•    det är lönsamt att satsa på bra arbetsmiljö
•    företag som hade god kommunikation och högt i tak hade lägre sjukfrånvaro
•    ett tydligt ledarskap och delaktiga medarbetare ger stora hälsovinster
•    sjukfrånvaron är lägre i företag som rekryterar sina chefer internt
•    företag som har rutiner för rehabilitering har friskare medarbetare

Den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande på jobbet ska alltså inte underskattas och det är ett ämne jag kommer fortsätta att diskutera på bloggen framöver. Framförallt är det ett ämne som alltid kommer upp när vi planerar och utvecklar arbetsmiljöer där människor ska trivas och prestera.

Ha en fortsatt trevlig måndag!

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.