Framtidens kontor

Almedalsveckan: Den hållbara staden i fokus

Den årliga politikerveckan i Almedalen är i full gång och självklart finns vi där för att diskutera, berätta och samtala kring temat ”Den hållbara staden”. Genom att våga tänka utanför boxen och i nya kreativa banor kan vi knyta an till de krav som kommuner och invånare ställer och på så sätt leva upp till våra visioner.

För att tydligt visa ett konkret exempel på hur man kan bygga med mindre resurser bygger vi upp en liten variant av Dome of visions i Visby.

Seminarium med Peter Wågström

Vårt huvudseminarium har titeln ”Från bostadskris och utanförskap till goda livsvillkor för alla – hur bygger vi framtidens storstad?”. Peter Wågström kommer vara delaktig i en panel och diskutera utmaningen med att Sverige behöver bygga ett helt nytt Stockholm för att möta inflyttningen till våra storstäder. Läs mer här.

Representanter från NCC Property Development Sverige finns på plats under hela veckan och vi träffar gärna dig. Vi kommer föra diskussioner om hur vi på NCC kan och vill samverka för att skapa och utveckla hållbara stadsdelar där kontor, handel och boende skapar en attraktiv blandstad.

Hälsningar,

Robert Hägg

Robert Hägg
Marknadschef, NCC Property Development
Läs mer om våra bloggare här

Bäste besökare!

Vi vill gärna veta vad du tycker du om innehållet i våra digitala kanaler, så i samarbete Demoskop genomför vi en undersökning kring det. Vi är väldigt tacksamma om du vill dela med dig av dina tankar genom att klicka på ”Delta” nedan.

Delta Delta inte

Stort tack på förhand!