Akustik – Textilier på kontor förbättrar akustiken

Högt pratande kollegor, klapprande skor mot hårda golv eller en kaffemaskin som mal kaffebönor. Källorna till oönskat ljud på ett kontor är många. Enligt Arbetsmiljöverket kallas allt oönskat ljud för buller. Detta buller kan vara ljud som ”enbart” är störande eller så kan det vara ljud som är skadligt för hörseln. Oavsett så påverkar ljudet din och dina kollegors arbetsmiljö.

Högt pratande kollegor, klapprande skor mot hårda golv eller en kaffemaskin som mal kaffebönor. Källorna till oönskat ljud på ett kontor är många. Enligt Arbetsmiljöverket kallas allt oönskat ljud för buller. Detta buller kan vara ljud som ”enbart” är störande eller så kan det vara ljud som är skadligt för hörseln. Oavsett så påverkar ljudet din och dina kollegors arbetsmiljö.

Att arbeta i bullriga kontorsmiljöer är tröttande, stressande och påverkar prestationsförmågan. Varje person är olika känslig inför störande ljud men tåligheten påverkas också av hur man mår i allmänhet. För den som har en hörselskada innebär bullret en extra belastning som är mycket störande.
Det är arbetsgivarens ansvar att planera, bedriva och följa upp arbetet med att skapa en god ljudmiljö regelbundet. Detta görs i fyra steg: undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll. Stegen grundar sig på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ett sätt att minska och förebygga buller i kontorsmiljöer är att använda ljuddämpare av textil. I samverkan med Textilhögskolan i Borås och SP genomför Chalmers ett forskningsprojekt om användandet av textila material i ett akustiskt sammanhang. I denna studie har klassrum använts som typexempel. Karl Tillberg, doktorand vid institutionen för bygg- och miljöteknik på Chalmers, skrev sin licentiatavhandling i ämnet år 2012.

En av slutsatserna han drar är att textilierna, när rätt sort används på rätt sätt, har en tudelad funktion. Dels påverkar materialets akustiska funktion ljudmiljön positivt och dels kan textil användas för att lyfta inredningen på olika sätt. Enligt arbetslivsforskaren Susanna Toivanen, docent i sociologi vid Stockholms Universitet, visar forskning att medarbetare uppskattar en estetiskt tilltalande kontorsmiljö. När inredningen dessutom förbättrar ljudmiljön finns mycket att vinna på att se över inredningen på ditt kontor.

Vi själva testar och har på vårt kontor satt upp ljuddämpande akustiktavlor där motiven är fotografier på våra projekt. En bra kombination av estetik och funktion tycker jag.

Här står jag vid våra akustiktavlor på huvudkontoret i Solna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha en trevlig helg så hörs vi nästa vecka igen!

Hälsningar,
Robert Hägg

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.