Framtidens kontor

Aktivitetsbaserat är ingen trend – det är en självklarhet

Människor arbetar annorlunda nu för tiden. Mycket på grund av samhällets digitalisering och den pågående globaliseringen. På kontoret möts människor från olika generationer och med olika bakgrund såväl kulturellt som utbildningsmässigt. Fungerande samarbeten är ofta en förutsättning för framgång på dagens kraftigt konkurrensutsatta marknader.

Trots den snabba utvecklingstakten går förändringen ganska långsamt när det gäller anpassningen av den fysiska arbetsmiljön. På svenska arbetsplatser är det inte ovanligt att över hälften av skrivborden står tomma eftersom medarbetarna jobbar ute hos kunder, hemma, på resande fot eller i grupp tillsammans med kollegorna i ett konferensrum eller liknande. Trots detta behåller många företag föråldrade planlösningar som strukturerats utifrån bolagets organisationsschema. Allt medan ålderstigna IT-system gör det ineffektivt att jobba på distans.

Företag behöver förnya sitt tankesätt och fundera på om det går att organisera de fysiska lokalerna utifrån de uppgifter som ska lösas istället för att utgå från vilka avdelningar som finns. Detta kallas aktivitetsbaserat arbetssätt och till skillnad mot vad många tror så är det inte en inredningstrend. Att arbeta aktivitetsbaserat handlar om att göra det möjligt för medarbetarna att på bästa sätt kunna sköta sitt jobb samtidigt som de själva mår bra.

Framtidens arbetsmiljöer måste bland annat möjliggöra effektivt samarbete mellan medarbetare från olika generationer. Det ställer höga krav på såväl teknik som på den fysiska miljön. Exempelvis besväras äldre av buller på ett helt annat sätt än yngre.

Aktivitetsbaserat är ingen trend som kommer försvinna eller som handlar om att skapa ett färgglatt kontor. Aktivitetsbaserade kontor är en anpassning till ett arbetsliv i förändring. Fysiskt sett så behövs varken pingisbord eller tv-spelshörnor. Inte ens ett öppet landskap är nödvändigt. Du behöver ”bara” välja lokaler som till hundra procent optimerats utifrån din verksamhet, vilka uppgifter som ska lösas och vilka behov dina medarbetare har.

Hälsningar,

Robert Hägg

Robert Hägg
Marknadschef, NCC Property Development
Läs mer om våra bloggare här

Bäste besökare!

Vi vill gärna veta vad du tycker du om innehållet i våra digitala kanaler, så i samarbete Demoskop genomför vi en undersökning kring det. Vi är väldigt tacksamma om du vill dela med dig av dina tankar genom att klicka på ”Delta” nedan.

Delta Delta inte

Stort tack på förhand!