9 av 10 tror att de blir lyckligare av bra stadsplanering

I Samhällsbarometern 2016 som nyligen presenterades kan vi läsa om vad svenskarna tycker om sin stad och sitt inflytande över hur den växer. 

I Samhällsbarometern 2016 som nyligen presenterades kan vi läsa om vad svenskarna tycker om sin stad och sitt inflytande över hur den växer. 

1 av 5 svenskar är helt nöjda med sin stad
Det betyder att 4 av 5 inte är nöjda. Högst på listan över det man saknar är aktivt gatuliv (23 %), därefter kommer bättre kollektivtrafik samt vackrare byggnader.

1 av 3 svenskar vill att biltrafik ska förbjudas på fler gator i deras stad
33 % tycker att cykel är det smidigaste sättet att ta sig runt i våra städer och 29 % vill ha förbättrade cykelvägar.

6 av 10 svenskar vill ha mer inflytande över samhällsutvecklingen
För att trivas i den stad där man bor är det inte bara viktigt att känna gemenskap med människorna i den, det är även avgörande att uppskatta staden i sig. När det kommer till planer och förändringar kring kommande samhällsbyggnadsprojekt tycker svenskarna ofta att de lämnas utanför beslutsprocessen. Vi på NCC har i flera projekt genomför framgångsrika medborgardialoger i utvecklingen av nya stadsdelar.

Ett exempel är i Mölndals Innerstad där vi tillsammans med stadens invånare, Mölndals Stad och flera andra aktörer haft en framgångsrik medborgardialog i utvecklingen av en helt ny innerstad. Just nu pågår samma process i Frihamnen i Göteborg där vi tillsammans med Älvstranden Utveckling och konsortiet driver arbetet i att förverkliga Vision Älvstaden.

I alla dessa dialoger tar vi som stadsutvecklare ett stort ansvar i att tillgodose människors behov och önskemål. Det gör vi för att vi är övertygade om att det är så man bygger hållbara städer, både socialt och ekonomiskt. Vi har arbetat fram en arbetsmetod med konkreta verktyg som vi använder anpassat till vad den aktuella stadsdelen och människorna i den är i behov av.

Gästbloggare
Johanna Hult-Rentsch
Regionchef, NCC Property Development

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.